En motion som antogs under riksombudsmötet innebär att Naum Faiks dag blir mer inkluderande.

Riksförbundets årsmöte klubbade igenom en medlemsmotion den 17 mars som innebär att Naum Faiks minnesdag döps om till Assyriska upplysarnas dag. Minnesdagen som uppmärksammas den 5 februari årligen runtom i föreningarna har hittills fokuserat på författaren och publicisten Naum Faik. Dagen infördes under 80-talet i Assyriska riksförbundet av Assyriska Demokratiska Organisationen, ett politiskt parti som länge dominerade förbundet.

Enligt förslaget i motionen ska minnesdagen fortsatt hållas den 5 februari men döpas om till det mer inkluderande Assyriska upplysarnas dag och inkludera även andra assyriska förgrundsfigurer som spelade en viktig roll för den assyriska rörelsen. Syftet är att skapa en rikare och mer inkluderande minnesdag som tilltalar till både väst- och östassyrier, samt motverka att viktiga förebilder och deras gärning faller i glömska.

Totalt behandlades två motioner från medlemshåll och fem propositioner från styrelsen under riksombudsmötet i Linköping.