De folkvalda i Sverige har sagt sitt, händelserna 1915 då miljontals assyrier, armenier och pontiska greker mördades är att betraktas som ett folkmord. Med en rösts marginal röstades förslaget igenom i riksdagen.

Även om den rödgröna oppositionen inför omröstningen varit enig, var själva förutsättningen för ett svenskt erkännande att ledamöter ur majoritetspartierna skulle gå emot sina partier. Så skedde också och därmed var en majoritet säkrad. Beslutet är i första hand ett viktigt stöd för de demokratiska krafterna i Turkiet.

Sverige är ett av de länder där frågan om folkmordet varit mycket omdebatterad. Förståelsen för historiens fakta har sakteligen vuxit sig starkare. Denna insikt och kunskap har varit själva förutsättningen för ett erkännande och därigenom har också frågan som sådan också avdramatiserats. Fakta och kunskap finns, nu fanns också modet bland en majoritet av våra folkvalda.

Att Sverige nu ansluter sig till de länder som erkänt folkmordet är naturligtvis av stor betydelse. I och med beslutet stärks också den opinion som verkar för ett internationellt erkännande. Den svenska regeringen måste nu gå vidare och ta initiativ till att frågan också förs upp på EU-nivå.

Samtidigt bör dialogen och samtalen med Turkiet fördjupas ytterligare. Ett erkännande kommer onekligen ha positiva konsekvenser för de mänskliga rättigheterna och den demokratiska utvecklingen i landet. Assyrierna kommer tillsammans med andra folkgrupper finnas med för att bidra till att stärka den turkiska demokratin.


Assyriska Riksförbundet i Sverige, ARS

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, AUF

Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige, AKF


Presskontakt
Sait Yildiz, styrelseledamot ARS
0707-964928
sait.yildiz@hujada.com