Sjunde juni väljer hela Europa sina representanter till Europaparlamentet. Hujådå har ställt sju topp-kandidater mot väggen och ställt brännande frågor som berör två av assyriernas kärnfrågor; ett erkännande av folkmordet Seyfo och vårt folks situation i Irak. Ta del av Marita Ulvskogs svar och gör din röst hörd 7 juni.

Var står ni i frågan om att erkänna folkmordet på assyrier i det ottomanska riket 1915? Är ni för eller emot? Motivera.

– De tragiska händelserna 1915 har lämnat svåra spår, både hos människor och samhällen. Men det är inte vår sak att historiskt bedöma om det var ett folkmord, eller hur det turkiska folket ska ställa sig till sin historiebeskrivning. Men det är mycket viktigt att det sker en process mot försoning och för att det ska kunna ske är exempelvis yttrandefrihet av grundläggande betydelse. Ökad yttrandefrihet och pluralism är nödvändiga delar av den turkiska EU-processen och kommer att vara av stor betydelse för att frågan om situationen för armenier, assyrier/syrianer och kaldéer i dag och genom historien ska föras upp till fördjupad och kritisk granskning. 

Kan Turkiet kvalificera sig för ett EU-medlemskap så länge man förtrycker sina minoriteter bland annat genom konfiskering av mark och egendomar som till exempel de uppmärksammade rättegångarna mot S:t Gabrielklostret?

– Vi socialdemokrater vill se Turkiet som EU-medlem, så snart Turkiet klarar att uppfylla de kriterier som krävs för ett medlemskap. Vi är övertygade om att ett turkiskt EU-medlemskap innebär fördelar för yttrandefriheten, demokratin och för minoriteternas rättigheter i Turkiet.

Vad ska assyrierna i Sverige göra för att bättre uppmärksamma er politiker om orättvisorna mot assyrierna i Turkiet och Irak?

– Var aktiva – som många redan är med opinionsbildande arbete. Hör av er till oss!

Efter Saddam Husseins fall minskade antalet kristna assyrier från 1,2 miljoner till 600 tusen. Majoriteten av dem som flydde Irak finns i grannländerna såsom Syrien, Jordanien, Libanon, Turkiet och resten flydde till västvärlden däribland Sverige. Vad kommer ni göra för att hjälpa flyktingarna att återvända till sina hem och leva i säkerhet?

– Det internationella samfundet måste hjälpa Irak att bryta våldsspiralen och få till stånd en positiv utveckling. Det finns ett stort behov av mer civilt stöd och resurser till återuppbyggnad, inte minst säkerhet för befolkningen. Till exempel måste FN få stöd för att kunna stärka Iraks egna säkerhetsstyrkors förmåga att garantera säkerheten i Irak.

Under senare år har kravet på ett autonomt område för de kristna assyrierna rests. Enligt många är autonomin enda möjligheten att säkra de kristnas framtid i Irak. Kravet på autonomi fick stöd hos andra minoriteter i landet. Hur ställer ni er till frågan om ett autonomt område för assyrierna i Irak? Om ni tycker att de kristna assyrierna ska få autonomi vad kommer ni att göra för att det ska bli verklighet?

– Autonomi och olika grader av självständighet för olika folkgrupper är en mycket komplicerad fråga. Mycket måste också lösas inom de befintliga statsbildningarna. Vi socialdemokrater slåss för minoriteters ställning och det är en fråga som vi fäster stor vikt vid. Det är alltid staters regeringar som har det yttersta ansvaret för att mänskliga rättigheter respekteras i förhållande till egna och andras medborgare inom den egna jurisdiktionen och har ansvaret för att minoritets rättigheter upprätthålls.