Europeiska Folkpartiets Ungdomsförbund har på sin kongress antagit en resolution som uppmanar EU:s medlemsländer och andra berörda intressenter att erkänna Seyfo.

Kongressen hölls förra veckan i Portugal och samlade 250 deltagare från omkring 40 länder. Deltagarna antog enhälligt en resolution om att verka för ett erkännande av ”folkmordet på armenier, pontier (greker) och assyrier”. I motiveringarna till resolutionen omnämns det uttalande i frågan som den internationella organisationen för folkmordsforskare (IAGS) gjorde år 2007, den svenska riksdagens erkännande år 2010 samt de armeniska och nederländska parlamentens erkännande i år.

Resolution utmynnar i att Europeiska Folkpartiets Ungdomsförbund uppmanar:

• Medlemsstaterna i Europeiska Unionen och Europarådet liksom internationella organisationer att erkänna och återställa (restore) den historiska sanningen till minne av offren för de armeniska, pontiska (grekiska) och assyriska folkmorden;

• Alla berörda intressenter att erkänna det armeniska, pontisk-grekiska och assyriska folkmordet;

• EU:s organ att erkänna den 24 april som en minnesdag för det armeniska folkmordets offer och den 19 maj som en minnesdag för det grekisk-pontiska folkmordets offer;

• Alla berörda intressenter att uppmana världssamfundet att förebygga att folkmord äger rum i framtiden.

Europeiska Folkpartiet (European People’s Party, EPP) samlar de europeiska ländernas konservativa partier och utgör den största partigrupperingen i Europaparlamentet. Från Sverige är Moderaterna och Kristdemokraterna medlemmar i EPP. Ungdomsorganisationen heter Europeiska Folkpartiets Ungdomsförbund (Youth of the European People’s Party, YEPP) och har 57 medlemsorganisationer från 39 länder. Från Sverige är Moderata Ungdomsförbundet (MUF) och Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) medlemmar i YEPP.

I Sverige har Moderaterna, inte minst genom Carl Bildt, varit det parti som på nationell nivå aktivast motarbetat ett erkännande av Seyfo. Det är därför intressant att ungmoderaterna varit med om att anta denna resolution.