Assyriska Riksförbundet arbetar kontinuerligt med media för att uppmärksamma assyriernas situation. Nu senast har förbundet intervjuats av Europas största nyhetsmagasin.

Euronews är en europeisk nyhetskanal samägd av flera europeiska public service bolag. Kanalen beräknas nå cirka 160 miljoner hem och sänder på engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska, spanska, ryska samt arabiska. 

Ett reportage-team från Euronews besökte nyligen Södertälje och Assyriska Riksförbundet för att skildra den effekt konflikterna i Syrien och Irak får på Sverige och svensk-assyrier. I reportaget intervjuas bland annat förbundsordföranden Afram Yakoub om assyriernas krav på EU och det stöd man önskar se till det assyriska folket i Irak och Syrien. 

– Vi har lyckats med att nå svensk och internationell media för att föra upp den assyriska frågan. Vi får förfrågningar från journalister i princip varje vecka, kommenterar Yakoub som medverkade i Sveriges Radios P1 Kulturnytt under måndagen om förstörelsen av det assyriska kulturarvet i Irak och Syrien. 

Bara under de senaste veckorna har journalister från Frankrike, Tyskland, Singapore, Sverige, Holland och Österrike intervjuat personer från Riksförbundet. Hittills i år har Assyriska Riksförbundet citerats över 70 gånger i svensk och internationell media, en ökning med cirka 20% jämfört med föregående år.