Armeniska riksförbundet i Sverige anser att Ingmar Karlsson, tidigare svensk konsul i Turkiet, har förbrukat sin professionella heder och sin trovärdighet som sakkunnig. Orsaken är att Karlsson har spridit felaktig information om riksdagens beslut om att erkänna folkmordet 1915.

Sveriges tidigare generalkonsul i Turkiet, Ingmar Karlsson, har i flera olika medier spridigt felaktig information om riksdagens beslut den 11 mars 2010 om att erkänna folkmordet på armenier, assyrier/syrianer och pontiska greker. Karlsson förnekar inte att armenier och assyrier/syrianer utsattes för massakrer, men han attackerar riksdagens erkännande genom att påstå att de pontiska grekerna inte utsattes för folkmord. Därmed vill han insistera att riksdagen hade fel i sitt beslutsunderlag.

I ett inlägg i (SvD, Under strecket, 3 april 2010) konstaterar han att 300 000 pontiska greker dog men skriver att detta inte var ett folkmord utan resultatet av folkutbytet mellan Grekland och Turkiet. Nu har Karlsson gått så långt att han har i en insändare i Sydsvenskan på självaste 24 april, årsdagen av folkmordet 1915, krävt att man ska riva upp riksdagens beslut då det bygger på felaktigt antagande. Han varnar även den kommande svenska regeringen att inte efterfölja riskdagens beslut då detta kommer att undergräva riksdagens trovärdighet.

Som svar till hans grundlösa påhopp har man i media påpekat att Karlsson sprider falsk information och undviker det forskningsunderlag som finns till hands. Karlsson har ignorerat alla dessa påpekanden och vill utge sig vara helt omedveten om dem, bland andra:

Uppropet som 60-tal världsledande folkmordsforskare undertecknade våren 2008 där man skrev bl.a. ”Idag är informationen om folkmordet på armenier, assyrier och pontiska greker så omfattande att ingen seriös politiker med hedern i behåll kan hänvisa till bristande forskning som ursäkt för att inte erkänna det brott som begåtts.”

”I sin resolution, daterat 13 juli 2007, skriver International Association for Genocide Scholars att ”Låt det klargöras att det är övertygelsen hos den Internationella föreningen för folkmordsforskare att den osmanska kampanjen mot kristna minoriteter i imperiet mellan 1914 och 1923 utgjorde ett folkmord mot armenier, assyrier och pontiska och anatoliska greker.”

Efter artikeln i Sydsvenskan anser Armeniska riksförbundet i Sverige att Karlsson har förbrukat sin professionella heder samt trovärdighet som sakkunnig person när han agerar på detta sätt. Hans grova historierevisionism och totala ignorerandet att beakta den presenterade forskningen raserar därmed hans objektivitet i frågan och får honom att framstå som inget annat än ett språkrör för den turkiska statens folkmordsförnekelse.

Armeniska riksförbundet i Sverige