Drygt 12 000 personer har sökt asyl i Sverige under första halvåret. Av dessa var drygt 8 000 män och hälften så många kvinnor. Den största enskilda nationaliteten är fortfarande irakier trots att antalet mer än halverats sedan motsvarande period förra året.

Av de drygt 12 000 som sökte asyl var 2 832 minderåriga och av dem anlände 687 utan vårdnadshavare. Totalt och bland de som kom utan vårdnadshavare dominerade irakiska medborgare med somaliska medborgare på andra plats. Det framgår av statistik från Migrationsverket. 

– Kunskapen om att Sverige skärpt praxis sprids snabbt och det är en förklaring till minskningen av antalet sökande. Dessutom har det blivit något svårare att ta sig ut från Irak efter att Syrien och Jordanien infört visumtvång. En tredje orsak är att det blivit något lugnare i Irak, säger Marie Andersson, pressansvarig vid Migrationsverket till svd.se.
 
Irakiska medborgare utgör alltjämt mer än en fjärdedel av antalet asylsökande trots en markant nedgång sedan förra året. Hittills i år har 2 887 män och 1 054 kvinnor ansökt om asyl.

Andra länder där antalet asylsökande tydligt minskat i år är Afghanistan och Libanon medan grupper som ökat kraftigt kommer från Mongoliet, Iran och Uzbekistan.

Totalt har antalet asylsökande minskat med 30 procent jämfört med motsvarande period förra året.