Klockorna har redan ringt in det nya året 2009, vilket innebär att vi lagt bakom oss ytterligare ett år fullt av händelser och aktiviteter. Innan vi tar ett riktigt kliv in i det nya året är det i sin ordning att göra en kort återblick och en resumé av ARS verksamheter under det gångna året.

Men är det möjligt att göra ett helt år rättvist eller att återspegla några av ARS verksamheter med några enkla rader och därigenom bedöma om de fått maximal utdelning? Svaret är enkelt, det är inte möjligt och det är inte heller syftet. Meningen är att enbart ge er en bild av vad ARS genom ert stöd kan åstadkomma. Låt oss se.

Enkelt kan det sägas att 2008 var manifestationernas år. De avlöste varandra i olika omgångar, lockade till sig olika mycket folk och uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Först ut samlades vårt folks religiösa och profana organisationer till protest mot mordet på biskop Paulus Rahho och våldet mot det assyriska folket i Irak.

Ytterligare en demonstration arrangerades sedan utanför Iraks ambassad mot orättvisorna och försvagandet av folkets rättigheter i landet. Återigen har det Assyriska folket i Irak fått genomlida ett år fyllt av våld, hot, rädsla, ovisshet, kränkningar och hot om utrensning. Under året stod Sverige som värd för en internationell konferens om Iraks framtid och ARS-representanter fick möjlighet att kort träffa ledamöter ur Iraks parlament och framföra åsikter och överlämna ett brev med krav. Frågan kring det assyriska folkets situation i Irak och Autonomifrågan harr hög prioritet för Riksförbundet och kommer även under nästkommande år att uppmärksammas och arbetas aktivt för.

Den 24 april har kommit att bli ett stående inslag i ARS verksamheter. Den dagen togs, i dåvarande Turkiet, beslutet att genomföra folkmordet, Seyfo. I år arrangerades, återigen tillsammans med Armeniska riksförbundet, en manifestation för minnet av alla de som mist livet under Seyfo. Boka in 24 april 2009 redan nu.

För Seyfo anordnade ARS och Armeniska riksförbundet ett upprop som inte genomförts tidigare. Inför riksdagens omröstning av folkmordsmotioner i juni formulerades det ihop ett brev med argument för varför riksdagen ska erkänna Seyfo. Uppropet undertecknades av ett 60-tal internationella experter, professorer och sakkunniga inom området.

Uppropet översattes till 12 olika språk, däribland assyriska och publicerades i media och hade en egen hemsida. Trots att motionerna röstades ner blev aktionen effektiv och påverkade då riksdagspolitiker använde uppropet som argument i riksdagsdebatten för ett erkännande. Med denna kunskap och erfarenhet tillsammans med ett gott samarbete ser vi fram emot 2009 för att fortsätta arbetet för ett erkännande av Seyfo i riksdagen.

År 2007 var det en assyrisk munk som kidnappades i Turabdin och reaktionerna kring det var enorma. År 2008 blev det ytterligare ett hot mot det assyriska folket i Turabdin och då i form av att det mer än 1600 år gamla syriskt ortodoxa klostret S:t Gabriel dras inför rättegångar med hot om konfiskering.

En kraftfull och massiv reaktion från det assyriska folket främst i Europa blossade upp vilket ledde till en utav de största manifestationerna som arrangerats i Sverige bland vårt folk. Det blev återigen en gemensam fråga för folkets religiösa och profana organisationer att samla sig, visa sitt stöd och sin styrka för S:t Gabriel. Riksförbundet kommer även framöver att ge allt sitt stöd för S:t Gabriel.

Den stora manifestationen avrundade året. Den talar sitt tydliga språk om att vi kan enas, engageras och påverka när det gäller. Trots att det har varit olika aktioner har dock syftet varit genomgående, att manifestera mot våldet, hoten och orättvisorna mot vårt folk i våra hemländer.

Vad är ett folk utan ett språk? För oss assyrier, som saknar ett land, blir språket det primära tillsammans med vår kultur. Det blev än mer påtagligt under hösten då filmen ”En bokstav för morgondagen” av Hakan Aytekin, visades runt om i Riksförbundets olika medlemsföreningar. Filmen visade att det assyriska språket är unikt, men är på väg att dö ut om vi inte bevarar det och är måna om det. Det är vår plikt, allas vårt ansvar att se till att bevara det, föra det vidare till nästkommande generationer och med stolthet säga att det är bland de äldsta språken.

Utöver dessa aktioner har Riksförbundet arbetat aktivt med olika projekt med bland annat jämställdhetsprojekt och fortsatt det stora arbetet med digitaliseringsprojektet.

Centralregistret som planerades för 2008 för föreningarna är i full gång och en utbildningsdag har genomförts. Ytterligare utbildningsdagar kommer att genomföras men nu krävs det av medlemsföreningarna att de är aktiva och kommer in med uppgifter till registret.

Det kan inte ha undgått någon att Riksförbundet under året satsat på ett nytt webbverktyg för Hujada.com för att öka informationsflödet och förbättra kommunikationen. Aktuella nyheter som berör folket uppdateras ständigt och läsarna ökar för varje dag. Men Hujada.com är också i behov av Ert stöd för att kunna bevara och upprätthålla hemsidan.

Dessa verksamheter är några av de aktiviteter som ARS har ordnat och engagerat sig i under året och med det kan vi lägga ytterligare ett händelserikt år till Assyriska riksförbundets historia. Föregående års verksamheter är inte isolerade verksamheter utan de är sammankopplande med ett flertal verksamheter under nästkommande år.

Därmed blickar vi fram mot ett nytt spännande år full av aktiviteter som förenar och stärker det assyriska folket. Tack till alla som stöttat och bidragit under denna tid. Och till alla medlemmar och läsare där ute önskar ARS er en god fortsättning, med lycka och välgång. Med fokus i blicken och huvudet högt ses vi därute i verksamheterna.

Tawdi.

Rachel Hadodo
Ordförande – Assyriska Riksförbundet i Sverige