I sin framtidsprognos menar Högskoleverket att arbetsmarknadens behov på läkare och ingenjörer kommer att öka de kommande åren. De yrken som förutspås få en tuffare tillvaro är gymnasielärare, naturvetare, journalister och konstnärliga yrken.

Högskoleverkets prognos, som är beställd från regeringen, ska hjälpa studenter att välja rätt utbildning men också vägleda landets lärosäten. Idag är det svårt att hitta en bra balans mellan arbetsmarknadens behov och nyutexaminerade. Bara hälften av dagens utbildningar beräknas ha den balansen.

Högskoleverket bedömer att resultatet av utredningen kommer att leda till att antalet platser på vårdutbildningarna bli fler samtidigt som ingenjörsutbildningarna behöver göras mer attraktiva.