Inom kort kan det bli tvång att gå med i a-kassan. Det vill säga om de borgerliga får igenom sitt förslag som presenteras i januari nästa år.

Huvuddraget i den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen är att alla med jobbskatteavdrag ska tvingas till att gå med i a-kassan, skriver expressen.se. Enligt förslaget som just nu utformas av juristen Sören Öman, vill de borgerliga slopa möjligheten till att kunna välja om man vill försäkra sig mot arbetslöshet. För den som inte infinner har skattemyndigheten fria händer att dra in avgiften ifrån.

Jobbskatteavdraget infördes i början av året för att öka låg- och medelinkomsttagares drivkrafter att arbeta. Idag är det 1,2 miljoner på arbetsmarknaden med avdraget som har valt att inte gå med i a-kassan. Om det nya förslaget går igenom kommer det även att beröra små- och egenföretagare, trots att dessa redan nu kämpar med att få någon ersättning för arbetslöshet.
Det nya förslaget beräknas vara klart den 31 januari nästa år.