Efter en lång avvaktan med anledning av pandemin planerar nu Assyriska riksförbundet flera kommande aktiviteter.

Ordförandeträff, veckoslutskurs och träffar runtom i landet är aktiviteter som planeras av Assyriska riksförbundet. Förbundet avser kicka igång en rad utåtriktade aktiviteter efter den långa perioden av osäkerhet som pandemin medförde.

Flera events och aktiviteter ställdes in sedan våren både av förbundet och av medlemsorganisationerna. Trots att pandemin långt ifrån är över planeras nu för olika träffar och aktiviteter.

Av hänsyn till pandemin är samtliga planerade aktiviteter begränsade i antal deltagare och kommer att vara anpassade så att deltagarna kan hålla avstånd.

Den aviserade veckoslutskursen genomförs i samarbete med Assyriska Ungdomsförbundet och blir en av ungdomsförbundets första utåtriktade aktiviteter på länge.

ARS on Tour är namnet på den serie av träffar förbundet avser anordna på olika orter för att träffa medlemmar under hösten och vintern.