Frågan om autonomi för assyrierna i Irak blir allt hetare. I mitten av mars månad anordnades en konferens i Ankawa [Arbil] för att ena folket i denna stora fråga, som kan bli avgörande för den kristna minoritetens framtid i landet. Gabriel Marko, då styrelseledamot i Assyriska riksförbundet, åkte till Irak i egenskap av privatperson för att vara med och förbereda konferensen.

Konferensen var unik på det sättet att den arrangerades av folket, inte av några politiska partier eller organisationer. Gabriel Marko, som även han satt med i riksförbundets styrelse reste till Irak tre månader innan konferensen för att ingå i förberedelsekommittén. Under den här tiden representerade han inte ARS, men han ville ändå vara med och förverkliga denna stora händelse, som hade tre stora huvudmål:

1) Ena folket under namnet kaldoyo/suryoyo/othuroyo
2) En autonomi på geografisk viktig mark för folket
3) Bilda ett råd som kan ta tillvara på folkets intressen i frågan om autonomi

– Under konferensen lyckades folket komma överens om det mesta. Vi skrev också ner våra önskemål och skickade dem till centralregeringen i Bagdad och till kurdiska beslutsfattare i norra Irak samt representanter för USA, England, EU och FN, berättar Marko.

Enligt Marko var det cirka 1200 personer som deltog i konferensen, bland dem både italienska och engelska konsuln samt kurdiska representanter. Men majoriteten var självklart assyrier från Irak, Kanada, USA, Australien och hela Europa.

– Uppslutningen för konferensen och det höga deltagandet är ett bevis på att konferensen fyllde ett viktigt behov hos vårt folk i Irak, säger Marko, som precis avslutat sitt uppdrag i Assyriska riksförbundet.