Folkpartiet presenterade förra torsdagen en rapport titulerad ”Assyriernas framtid”. Tyngdpunkten i rapporten ligger på nödvändigheten att Nineveslätten blir ett område styrt av assyrier.
”Om assyrierna ska överleva i Irak så är det nödvändigt att detta förverkligas, sade Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson för FP.

FP:s rapport om assyriernas framtid i Mellanöstern är unik. Det är första gången ett svenskt politiskt parti tar fram skriftligt material om assyrierna. Rapportens huvudförslag, att Nineveslätten i Norra Irak, ett område något större än Gotland, bör få federal status som administrativt område eller autonomi, är i linje med Iraks konstitution och assyriernas önskemål. 

”En långsiktig lösning för assyriernas existens i Irak måste inbegripa att de får ett område där de kan känna sig säkra”, argumenterade Fredrik Malm, utrikespolitisk talesperson för Folkpartiet och besvarade en fråga om bildandet av ett assyriskt område kan medföra nya attacker mot assyrier: ”Det vi har sett hittills är att assyrier har blivit måltavlor oavsett. Vi såg hur cirka 12000 assyrier flydde Mosul på en enda dag till följd av terrorn mot de kristna”, förklarade Malm.

Folkpartisterna Ninos Maraha och Kara Hermez var med om att utarbeta rapporten och att berätta om den under seminariet då den presenterades på FP:s partikansli i Stockholm.