En fond till minne av Fuat Deniz har grundats. Fonden skall verka för att uppmuntra universitetsstudenter att forska vidare i frågor som rör identitet, demokrati och mångkultur och som bidrar till att det assyriska folkets historia nedtecknas och klargörs för omvärlden.

Efter det tragiska mordet på Dr Fuat Deniz har en minnesfond grundats till hans minne. Fondens ledparoll är den – som är Dr Fuat Deniz egna ord – demokrati är inte ett tillstånd, det är en aktiv handling.

Fonden syftar till att genom årliga stipendier fortsätta Fuat Deniz gärning; att uppmuntra universitetsstudenter att forska vidare i frågor som rör identitet, demokrati och mångkultur och som bidrar till att det assyriska folkets historia nedtecknas och klargörs för omvärlden.

Fuat Deniz har alltsedan sin egen ungdom ständigt framhållit utbildningens vikt för samhällsutvecklingen i allmänhet och för det assyriska folkets utveckling i synnerhet.

Fuat Deniz var fil. doktor i sociologi vid Uppsala universitet och arbetade som lektor på samhällsvetenskapliga institutionen vid Örebro universitet och var studierektor för densamma.


Hujada.com info: Bidrag till Fuat Deniz minnesfond sättes in på bankgironummer 241-8770.