Biskop Julius Hanna Aydin hade bara haft sitt biskopsämbete, i Tyskland, i knappt en månad förrän han blev stoppad av vår högste andlige ledare, patriarken, Mor Ignatius Zakka Iwas I. En orsak sägs vara att biskop Aydin förespråkade enighet bland folket. En annan orsak sägs vara att han medlade i en konflikt i en stad som inte låg under hans jurisdiktion. Ingen vet säkert, men ingen av dessa orsaker bedöms som tillräckliga för att en biskop i syrisk ortodoxa kyrkan skall bli stoppad i sitt ämbete.

I en intervju med Gabriel Afram i radioprogrammet Qolo berättar biskop Aydin att han blev smått chockad när han läste brevet från patriarken. Beslutet var inget han hade väntat sig.

– Jag hade blivit utsedd till biskop av Westfalen och Hessen. Då blev jag ombedd att medla i en konflikt i Hamburg vilket jag tackade jag till. Efter att jag medlat och vi löst problemet, fick jag ett brev om att jag blivit stoppad i mitt ambete, säger biskopen till Qolo.

I brevet står det att biskop Aydin brutit mot reglementet när han besökt områden som inte ligger under sin ledning, speciellt när han inte rådgjort med patriarken innan han reste till Hamburg. Därför skulle biskop Aydin skulle stoppas i sitt ämbete. Men biskopen har svårt att förstå att det skulle vara den riktiga orsaken.

– Troligen har jag blivit stoppad för att jag förespråkade enighet bland vårt folk, säger biskop Aydin.

Många församlingsmedlemmar i Tyskland undrar nu på vilka grunder som biskop Aydin blivit stoppad. Flertalet av dem stöder biskop Aydin, bland dem Aslan Karatas, ordförande för ärkestiftet i Westfalen och Hessen.

– Jag är både glad och ledsen. Ledsen för beslutet att utesluta biskopen, men även glad över att denna fråga blivit offentlig. Folket måste ibland se med egna ögon, vilka fel som begås, för att kunna tro, meddelar Karatas.