De två avsatta assyriska borgmästarna på Nineveslätten fortsätter att engagera. I Sverige har en skriftlig fråga ställts till utrikesministern och i Irakiska Assyrien planeras den tredje protesten på kort tid.

Riksdagsmannen Robert Hannah (L) har ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Margot Wallström (S) om avsättningen av de assyriska borgmästarna på Nineveslätten.

”Vilka åtgärder vidtar utrikesministern för att för Sveriges räkning motverka att det kurdiska självstyret i Irak agerar odemokratiskt, exempelvis genom att avsätta Alqoshs borgmästare och andra folkvalda ledare på Nineveslätten och i stället ersätta dem med marionetter som är medlemmar i det styrande partiet i KRG?”, skriver Hannah i sin fråga som ska besvaras senast 28 augusti.

Även om svaret från utrikesministern förväntas vara det vanliga mantrat om att utrikesdepartementet ska undersöka frågan närmare är det ytterligare ett litet steg för att göra frågan känd och därmed öka pressen på KRG.

Under gårdagen annonserade Assyriska Demokratiska Rörelsen (Zowaa) att partiet anordnar en ny demonstration i staden Alqosh lördag 19 augusti. Det blir den tredje demonstrationen på kort tid.

Frågan fortsätter att vara aktuell även i sociala medier. I ett segment som heter ANB Spotlight har tv-kanalen ANB-Sat belyst frågan ännu en gång och avslöjat det kurdiska partiet KDP:s lögner om avsättningen av de assyriska borgmästarna.