De assyriska styrkorna i Irak och Syrien etablerar sig alltmer och får tillgång till fler resurser.

I Irak har Nineveh Plain Protection Units (NPU) nyligen fått de första vapenleveranserna från försvarsmakten i Bagdad. Styrkan som är officiellt godkänd av irakiska försvarsministeriet får även löner till en del av rekryterna. Till skillnad mot Sverige som enbart utbildar peshmerga har amerikanska försvarsmakten i norra Irak valt att även utbilda NPU:s soldater sedan en tid tillbaka. Styrkans bas finns i närheten av staden Alqosh, vid Nineveslättens nordöstra spets.

TV4 Nyheterna gjorde nyligen ett inslag om NPU på plats i irakiska Assyrien.

NPU har nyligen även haft framgångar på marken med närstrid mot IS. Den amerikanska elitsoldaten som dödades i Telleskouf nyligen stred med NPU efter att flera peshmergasoldater flydde fältet när IS attackerade. Under den efterföljande kontrollen av staden lyckades NPU döda tre IS-soldater som hade gömt sig bland bebyggelsen.

Även i Syrien tar Gozarto Protection Forces (GPF) nya steg organisatoriskt och militärt i syriska delen av Assyrien tillsammans med sin polisiära gren Sootoro.