Assyrierna är en kristen folkgrupp med en mångtusenårig historia i dagens Irak. Denna folkgrupp, som under 1900-talet har fått utstå flera religiöst eller nationalistiskt färgade massakrer och folkmord, hotas nu av slutgiltig förintelse i den allmänna anarki som råder i Irak.

Det är därför av stor vikt att världssamfundet omgående upprättar en frizon för de kristna assyrierna inom fyra mindre distrikt i norra Irak med stark assyrisk identitet. Detta skulle också vara i linje med tidigare strävanden att skydda exempelvis den kurdiska befolkningen i norra Irak och skulle också vara förenligt med ett beslut om skydd av den assyriska minoriteten som fattats, men ej implementerats, av den irakiska regeringen.

Som medborgare av det moderna Irak har assyrierna villkorslöst och lojalt strävat efter att utveckla landet samt bevara dess rika multietniska historia. Skälet till att denna ursprungsbefolkning nu är i särskilt stort behov av beskydd är att det numera är en liten grupp, utan egna klan- eller milisrörelser. Det faktum att assyrierna har en annan religion och etnicitet än majoritetsbefolkningen gör att de blir särskilt utsatta för attacker från framför allt de islamistiska miliserna.

Assyrier mördas, kidnappas och fördrivs dagligen. Denna hetsjakt slår mot alla assyrier oavsett samhällsnivå, kön eller ålder. Allt från folkvalda ministrar till religiösa företrädare är levande måltavlor. De är idag försvarslösa mot detta etniska och sekteristiska våld. Ingenstans är assyrierna skyddade i dagens Irak.

Mer än 600 000 assyrier har sedan 2003 mördats, fördrivits eller bara försvunnit. En humanitär katastrof håller, från dag till annan, på att gå över i ett nytt folkmord i vår tid. Detta problem har också identifierats av den irakiska regeringen. Enligt Artikel 121 i den irakiska konstitutionen från 2005 öppnas möjligheten för en assyrisk autonomi. Med dagens demografiska bild skulle följande sammanhängande distrikt: Hamdaniya, Telkaif, Sumel och Rizgary på Nineveh-slätten i norra Irak upprättas som en egen jurisdiktion till skydd för de kristna assyrierna. Detta område utgör cirka 5 % av Iraks landmassa. Området domineras demografiskt uteslutande av assyrier och betecknas som Assyrian Administrative Region (AAR). Dock har denna artikel inte har realiserats.

Världssamfundet har tidigare visat på handlingskraft i exempelvis norra Irak, Kosovo och Afghanistan. När den kurdiska minoriteten i Irak var hotad tog man sitt förnuft till fånga och upprättade en frizon för att skydda en minoritet. Mönstret från tidigare pogromer och folkmord går igen då förtryckarna nu på ett utstuderat och välplanerat sätt likviderar intelligentian hos assyrierna i syfte att fördriva en hel nation från sitt hemland. Världssamfundet måste ta sitt ansvar och upprätta en frizon för assyrier. Risken för en våldsam flyktingvåg med ödesdigra konsekvenser för assyrierna är annars ett faktum. Är det internationella samfundet berett att acceptera det moraliska ansvar som det innebär att ej ha förhindrat ett folkmord?

Undertecknad kräver

1- Att världssamfundet omgående upprättar en frizon inom ovannämnda geografiska område (AAR) för de kristna assyrierna.

2- Att en internationell styrka i samarbete med assyriska parter ges mandat att garantera lag och ordning i denna frizon.

3- Att assyrier såsom fullvärdiga irakiska medborgare får skydd i den irakiska grundlagen.