Det är mycket som ska genomföras inom Assyriska Mediainstitutet med anledning av satsningen på satellitsänd TV. Den nytillträdde ordföranden Isak Betsimon är säker på framgång: ”Vi kommer att fylla ett tomrum och folket kommer att stödja satsningen”, säger han till hujada.com.

Grattis Isak till uppdraget!
– Tusentack! Det är ett uppdrag som jag ser som väldigt roligt, spännande och utmanande.  

Hur kommer du att tackla alla utmaningar ni har framför er i AMI?
– Först och främst har vi en bra styrelse och redaktion som är kompetenta och har det nödvändiga nätverket för att klara av alla kortsiktiga utmaningar. Dessutom, och viktigaste, tror jag på vårt folk. Vi har efterfrågat en tv-kanal som står för en röst som vi alla kan stå bakom, en kanal som inte baseras på en separatistisk ideologi, kyrkotillhörighet eller viss gruppering utan för det assyriska folket. Det här kommer vi att kunna leverera, en produkt som bryggar detta gap och när medlemmarna ser det kommer de att stödja kanalen och ge den uppbackning som behövs. 

Du låter väldigt positiv, kanske naivt?
– Det må låta så men jag tror på folket och vad vi är kapabla till. Om jag inte tror på mitt folk så finns det ingen anledning att engagera mig i TV-frågan eller i något som berör assyrierna. Jag vet att det kommer att bli svårt eftersom det finns många grupperingar men samtidigt är vi medvetna om att de har samma långsiktiga mål, vilket är en viktig grund att stå på. De som ändå inte engagerar sig inledningsvis kommer att vilja göra det när kanalen visar vad den lovar, att det är en kanal av och för det assyriska folket.

Vad händer den närmaste tiden?
– Under juli månad var jag i San Jose, USA för att träffa representanter från Assyrian National Broadcast (ANB) för att se hur de arbetar och hur vi ska kunna samarbeta. Mötet var väldigt positiv och de hade samma inställning som vi har vad gäller public service. Inledningsvis kommer det att vara en del programutbyten som vi kommer att ha. Jag tänker inte hyckla, vi har varit dåliga på att sända program med östassyrisk dialekt och här kommer ANB att vara till god hjälp. Likaså kommer vi att förse dem med våra program som de vill sända. Därefter får vi utvärdera samarbetet och sedan se om vi ska sätta igång andra samarbetsprojekt. 
 – Utöver det har vi en konferens inplanerad under oktober där vi kommer att bjuda in en del assyriska organisationer för att gå igenom viktiga punkter för TV-verksamheten. Det är väldigt viktigt att vi förankrar detta med alla våra assyriska organisationer för att vi ska få det stöd och förankring som behövs för att fullfölja de åtaganden som årsmötet har fattat beslut om. 

Några sista ord till läsarna?

– Först av allt vill jag tacka alla som har varit eller är aktivt engagerade i kanalen, personer som organisationer. Utan er hade vi inte ens kommit halvvägs där vi är idag. Det kräver mycket och vi har hjälpts åt på ett sätt som gör att min tro på vårt folk stärks. För det andra vill jag även passa på att uppmana tittarna eller andra engagerade att stödja oss i detta arbete. Vi kan uppnå stora framgångar om vi hjälps åt och där målet inte är vår personliga framgång utan det assyriska folkets välbefinnande.

Munir Gultekin