Som bekant tog Mona Sahlin över Socialdemokratiska partiets ordförandeklubba i helgen. Assyriska riksförbundet vill vara med och gratulera, men vädjar också till partiet att ta hänsyn till assyriernas situation i både Irak och Turkiet.

Assyriska riksförbundet vill att Sverige, genom EU och FN, skall engagera sig för att assyrierna ska få sina nationella och internationella mänskliga rättigheter säkrade, Sverige bör även sätta press på Turkiet för att få landet att respektera assyriernas mänskliga rättigheter i landet. Förbundet uttrycker även stor oro för att regeringar världen över inte riktigt har förstått, eller velat förstå, det trängda läge som assyrierna i Mellanöstern befinner sig i.

Läs hela brevet här.