Assyrier som härstammar från Hakkari har alltid bevarat minnet av sina hembyar. Nu föds nya initiativ för att starkare återknyta till rötterna.

En Hakkariassyrier med ett starkt engagemang för sina rötter är Nicholas Al-Jeloo, som är historiker och filosofie doktor bosatt i Australien. Han förklarar att ingen av dagens assyrier som härstammar från Hakkari själv har bott där, men att de ändå identifierar sig oerhört starkt med området och dess byar. Kulturen har bevarats i sånger, berättelser, traditioner, matkultur och på andra sätt.

– Hakkari finns i allt vi gör. Vi är Hakkari. Man kan ta assyriern från Hakkari, men man kan aldrig ta Hakkari ur assyriern, säger Al-Jeloo och det låter som Zlatans berömda uttalande att ”man kan ta en kille från Rosengård, men man kan inte ta Rosengård från en kille”.

Förra sommaren startade Al-Jeloo en Facebooksida om assyrierna från Hakkari och Bohtan. Den har blivit uppskattad och fått över 3 000 likes. I början av maj i år ordnade han dessutom en pilgrimsresa (pilgrimage) till Hakkari. I den deltog sju Hakkariassyrier från hela världen, två av dem från Sverige.

– Vi åkte omkring i området i två veckor och bemötandet varierade. Nästan alla invånare idag är kurder. I en by var man IS-anhängare och där blev vi fientligt bemötta. I andra byar blev vi mycket vänligt mottagna. Invånarna sade att de hade väntat på oss och att de önskar att vi flyttar in för gott. Vi åt, drack och dansade tillsammans till sent på natten.

Al-Jeloo förklarar att han har fått inspiration till dessa resor av armenierna, som sedan 1987 har ordnat talrika resor till det historiska Armenien, som till stor del finns i nuvarande Turkiet. Genom dessa resor har deltagarna fått se sina gamla hemtrakter och bandet till rötterna har stärkts.

Vad gäller Hakkari har enskilda försök till något liknande gjorts förr, men de har varit sporadiska. På 1950-talet åkte en präst till sin hemby för en helgonfest. Och på 1960-talet hämtade 16 män reliker från en by i Hakkari till Urmia. Al-Jeloo planerar att verksamheten ska bli regelbunden och tror att intresset för att besöka Hakkari kommer att vara stort.

Nicholas Al-Jeloo besöker Sverige i juli. Han kommer att föreläsa om Seyfo i Norsborg, Jönköping och Göteborg på inbjudan av Assyriska Ungdomsförbundet.