Hjälporganisationen Kyrkan i nöd har i ett pressmeddelande presenterat statistik över utvecklingen på Nineveslätten

Den internationella katolska hjälporganisationen Aid to the church in need har i ett pressmeddelande under augusti månad presenterat uppdaterad statistik över antalet assyrier som återvänt till Nineveslätten i irakiska Assyrien.

Enligt organisationen har fram till juli månad i år 8815 assyriska familjer återvänt till städerna och byarna på Nineveslätten, vilket är nästan hälften av det antal assyriska familjer som man uppskattar levde på Nineveslätten innan islamiska statens attack i augusti 2014.

Hittills har cirka en tredjedel av alla assyriska hus på Nineveslätten renoverats, vilket motsvarar 4765 hus, enligt pressmeddelandet.

Aid to the church in need är nära kopplad till Vatikanen och är en av de organisationer som genomfört en stor del av återuppbyggnaden på Nineveslätten och stöttat enskilda familjer att återvända.

Nyligen rapporterade irakisk media att en grupp på över fyrahundra assyrier återvänt till Nineveslätten från ett flyktingläger i Norra Irak.

Att nära hälften av alla assyrier har återvänt samt att fler familjer väljer att återvända skapar hopp på Nineveslätten om en framtid.