I år hölls för 57:e året i rad kongressen Rencontre Assyriologique International som samlar assyriologer från hela världen. Hammurabi Barasmar är visserligen ingen utbildad assyriolog men han missar aldrig en ”rencontre”, så även årets kongress som hölls 4-8 juli iItalien.

Rencontre Assyriologique International är ett Mecka för alla historiker som på ett eller annat sätt arbetar med den tidiga civilisationen som uppstod i delar av Mellanöstern. Årets kongress hölls på Sapienza- Universita di Roma och var den 57:e i följd. Huvudämnet för årets kongress var ”Tradition and Innovation in the Ancient Near East”, men det var ett brett ämnesomfång – man diskuterade bland annat administration, lagar och ordning, krig och fred, diplomati, handel, arkitektur, astronomi, astrologi, konst, musik, till och med mode för klädsel, frisyr och smyckning i det forna Assyrien.

Hammurabi Barasmar från norra Stockholm är en flitig besökare som gillar att mingla med historikerna och lära sig mer om assyrisk historia. 

Hur många år har du deltagit nu Hammurabi?

”Sedan 98, totalt tretton år.” 

Fanns det några skillnader i år mot tidigare kongresser?

”Skillnaden mot tidigare kongresser var något negativt som oroar en del assyriologer, men också mig. Några assyriologer hade anordnat en parallell kongress, som ägde rum under samma vecka och dessutom i Italien, vilken ledde till bland annat att antalet deltagare vid årets kongress var färre. Alltså, sabotörer, eller bråk om makt finns även bland skolastiker, vilket är något nytt för mig.”

Presenterades nya rön eller diskuterar man bara gamla upptäckter?

”Det uppkommer alltid nya forskningskällor och nya tolkningar under dessa kongresser, annars skulle det vara tråkigt. Alla dessa assyriologer, arkeologer och lingvister från världens alla hörn träffas en gång om året vid något universitet i något land för att de vill presentera något nytt.”

Hur många deltagare brukar det vara på en rencontre?

”Cirka 300-400 deltagare normalt, men i år var det endast cirka 200 på grund av det konkurrerande eventet.” 

Så det blir en hel del föredrag?

”Ja, var och en skickar in sina papper när de anmäler sig, men resurser för att kontrollera innehållet i varenda papper är inte tillräckliga. Dessa brister har diskuterats vid varje årsmöte som sker på slutet av varje kongress. Det har alltid kommit upp kritik från en del assyriologer angående föreläsningar av dålig kvalité och föreläsningar som hamnar utanför assyriologins ramar”

Vad är det som gör att du alltid är med på kongresserna bland forskarna?

”Jag vill lära mig mer om vår historia och dessutom vill jag skapa kontakter mellan assyriologerna och det assyriska folket.”

När och var hålls nästa års kongress?

”I holländska Leiden och som vanligt under juli månad.”

Kommer du vara där?

”Självklart!”