S:t Afrem syriern (assyriern) var mycket kreativ under sin levnadstid på 300-talet efter Kristus. Den kommande helgen firas helgonet och hans livsverk med en internationell konferens på Stockholms universitet.

S:t Afrem betraktas som syrisk-ortodoxa kyrkans stora läromästare genom sina stora bidrag till kyrkans utveckling. Han var mycket produktiv under sin levnadstid 306-373 e.Kr. S:t Afrem var bland annat en flitig författare som översattes till många språk redan under sin levnadstid. Men bland assyrier är han mest känd för utvecklingen av kyrkosången.

Under lördag till söndag, 2-3 december, hålls en konferens om helgonet och hans verk på Stockholms universitet. Flera forskare är inbjudna att tala om S:t Afrem under jubileet.