Den turkiska staten har sedan republikens bildande haft hemliga koder för att identifiera personer tillhörande minoritetsgrupper. Assyrier kodades med siffran 4. Avslöjandet av den armeniska tidningen Agos bekräftades av inrikesministeriet under veckan.

Den armeniska tidningen Agos har avslöjat att den turkiska staten har haft ett hemligt system för att identifiera olika minoritetsgrupper i landet. Inrikesministeriet har erkänt att ett sådant system existerar i ett uttalande till tidningen. 

Enligt inrikesministeriet har informationen om etnisk tillhörighet tagits ur register från det ottomanska riket i syfte att veta vilka barn som har rätt att gå i skolor drivna av de erkända minoriteterna i landet, eftersom det är endast dessa minoriteter som får driva egna skolor. Ministeriet hävdar vidare att det inte finns någon information om etnisk tillhörighet i landets moderna folkbokföring. 

Avslöjandet visar att greker kodas med siffran 1, armenier med siffran 2 och judar med 3 i systemet. Enligt tidningen Radikal som grävt vidare i frågan har även assyrier kartlagts med kodsiffran 4. Alla övriga minoriteter får siffran 5. En tjänsteman på inrikesministeriet uppgav dock för media att endast greker, armenier och judar som kartlagts.  

Det har länge funnits misstankar i Turkiet om ett hemligt kodsystem för icke-muslimska minoriteter, något staten alltid förnekade tidigare.

– Jag blir inte förvånad, det var på känn att det finns hemliga system, berättar Simon Barmano, tidigare ordförande för Assyriska Riksförbundet som är född och uppvuxen i Turkiet: ”det visar att staten gör skillnad på medborgare och medborgare och rimmar illa med allt tal om mänskliga rättigheter”, säger Barmano.