Tisdagen den 27 mars läste jag en artikel i Svenska Dagbladet skriven av prästerna Elin Engström och Rikard Olofsson. Som troende kristen medger jag att jag blev både sårad och ledsen av budskapet i artikeln. Prästerna försvarade homovigslar och hänvisade till att äktenskapet, så som vi känner till det idag, inte existerar i bibeln.

Elin Engström och Rikard Olofsson, två präster i den Svenska kyrkan, hävdar bestämt följande; ”Det vi menar med äktenskap existerar inte i bibeln”. Vad är de ute efter, leker de med ord för att lura oss troende kristna om äktenskapet mellan man och kvinna? Prästerna är fria att tro på Gud eller ej. Men att vilseleda sina församlingsmedlemmar bekymrar oss kristna, ty de representerar ändå Svenska Kyrkan, och bör vara trogna sin arbetsgivare.

På olika ställen i nya testamentet står det klart att äktenskapet är, och skall endast vara mellan man och kvinna. Vilken mer klarhet söker prästerna? Tror de att vi är barn som inte förstår texten? Jag vill hänvisa till följande delar ur En levande bok, från 1987; Om äktenskapet mellan man och kvinna, sid.53 Matteus kap.19. Om skilsmässa mellan man och kvinna, sid.36 Matteus kap.5. Om kristendomens syn på homosexualitet, sid.177 Rombrevet kap.1.

Prästerna hävdar att de vill ändra på traditionen. De säger sig vara moderna och glömmer då sin Herres budskap, som var revolutionärt på sin tid. Jesus var en modern revolutionär. Han var emot den patriarkala synen och emot vanor som inte gagnade människan. Jesus befriade kvinnan ifrån slaveriet och erbjöd henne respekt jämlikt med mannens. Hos oss kristna existerar äktenskapet endast mellan man och kvinna. För att leva i trohet och kunna bilda en harmonisk, trygg och kärleksfull familj som gagnar det fina och trygga samhälle Sverige en gång var. Är det inte modernt att vara heterosexuell längre, enligt prästerna?
 
Ibland känner jag att det råder förbud mot yttrandefrihet i Sverige. Att yttra sig emot homosexualitet anses numera vara hets mot folkgrupp. Men att yttra sig aggressivt och mot kristendomen anses vara modernt, som i fallet prästen Åke Green. Det upplevs som om vi lever under Romarikets tyranni. Vad är det som händer med Sverige?

Jag tycker att svenska kyrkan ska ta stöd av bibeln. Om kyrkan inte förbjuder homovigslar, och vill ignorera Jesuläran, är den inte kristen längre. De icke troende prästerna kan leka med bibelns heliga ord, men de kan inte leka med grundstenen och förvanska den med sina fina ord. Jag vänder mig till regeringen Reinfeldt om ändringen av äktenskapsbalken. Jag föreslår en folkomröstning om denna sociala utveckling, som kan påverka oss alla.

[FOTNOT: Denna text skickades även till Svenska Dagbladet, som valde att inte publicera den.]