Assyriska riksförbundet i Frankrike fortsätter att etablera sig sedan starten 2018.

Lördagen den 9 november höll Fédération Assyrienne de France, assyriska riksförbundet i Frankrike sitt första årsmöte. Ett trettiotal assyrier från olika delar av Frankrike hade samlats i centrala Toulouse i södra delen av landet för den historiska träffen.

Assyriernas historia i Frankrike går mer än hundra år tillbaka i tiden. Trots det har communityn där saknat en samlande paraplyorganisation fram till nyligen. Antalet assyrier i landet uppskattas till över trettiotusen individer. Majoriteten är bosatta i Paris.

Etableringen av ett riksförbund i Frankrike är en satsning av Assyrian Confederation of Europe, som har som delmålsättning att stärka assyriernas organisering i EU.