Assyrian Confederation of Europe har i veckan lanserat rapporten ”Assyrians Under Kurdish Rule – The Situation in Northeastern Syria” som visar på ett systematiskt förtryck riktat mot assyrier av PKK:s syriska gren.

Rapporten som släpptes på organisationens hemsida under gårdagen visar på ett systematiskt förtryck av assyrierna som lever i områden kontrollerade av PKK:s syriska gren som går under förkortningen PYD och dess väpnade gren YPG.

Riktade mord, godtyckliga arresteringar, kidnappningar, olaglig beskattning och politisk underminering genom parallella organisationer är några av metoderna som avslöjas i rapporten och som assyrierna utsätts för.

I sammanfattningen står bland annat: ”PYD:s inkluderande retorik och konstitution och framgångarna för dess milis (YPG) har föranlett både uppskattning och stöd från västerländsk media och aktörer. Trots PYD:s insisterande om att det är öppet för en multi-etnisk population och representativ och progressiv representation..(…).. förblir det ett auktoritärt kurdiskt nationalistiskt parti i grunden.”

Välkända människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch har tidigare i ett flertal artiklar avslöjat kurdiska PYD:s etniska rensning av araber, användning av barnsoldater och andra övergrepp. Ingen rapport har dock ägnats åt gruppens förtryck av ursprungsbefolkningar.

Rapporten är den första som producerats av Assyrian Confederation of Europe (ACE) sedan organisationens grundande i fjol. ACE representerar de assyriska riksförbunden i Europa där även Assyriska riksförbundet i Sverige ingår.

Läs rapporten här.