Lördagen den 24 september blir historisk för assyrierna i Sverige. En helt ny organisation har sett dagens ljus vilket garanterar att webbsändningarna från Assyria TV kommer igång inom kort.

Andan var positiv när över 30 ombud från lokalföreningar runtom i landet samlades under gårdagen i Assyriska föreningen i Norrköping. Syftet med mötet var att fatta slutgiltiga beslut rörande webb-tv projektet Assyria-TV utifrån den utredning som hade tillsatts under det senaste riksombudsmötet.

Webb-tv satsningen som hade dragits igång av Assyriska riksförbundets föregående styrelse drabbades av förseningar och utdragna diskussioner. 

– Min styrelse fick ärva en dysfunktionell satsning som saknade logik, ekonomiska förutsättningar, förankring bland medlemmarna och de mest grundläggande byggstenarna. I det läget fanns inget annat val än att dra i nödbromsen och rätta till alla misstag, berättade Assyriska riksförbundets nuvarande ordförande Afram Yakoub. 

Utredningsrapporten konstaterade flera allvarliga brister i satsningen. Samtidigt presenterade den konkreta lösningar på problemen. Medlemsmötet i Norrköping godkände utredningens resultat och röstade enhälligt för att implementera dess förslag. Det innebär att en helt ny assyrisk organisation har bildats: Assyriska Mediainstitutet. Under medlemsmötet godkändes stadgar, interimsstyrelse, valberedning och revisorer för Assyriska Mediainstitutet. Att driva och utveckla Assyria-TV blir institutets enda uppdrag. 

– Jag är väldigt nöjd med utredningen, uppslutningen från föreningarna och den positiva anda som har präglat mötet. Nu har vi en satsning som har förutsättningar att lyckas, både ekonomiskt och organisationsmässigt, sa utredningsgruppens ordförande Johanon Akcan.  

De drivande personerna bakom pojektet från den föregående förbundstyrelsen syntes inte till i Norrköping. 

– Det är inget vi fokuserar på här idag även om alla fel som begicks har kostat rörelsen mycket pengar. De får stå för sina handlingar. Nu blickar vi framåt och kavlar upp ärmarna för att få igång TV:n på riktigt, sa Afram Yakoub.  

Hujådå kommer inom kort att presentera Assyriska Mediainstutets styrelse och dess arbete.