Länstidningen i Södertälje har uppmärksammat bildmanipuleringen som TV-kanalen Suryoyo-Sat ägnat sig åt i samband med bevakningen av mötet med den turkiske presidenten i Ankara. Kanalen har bytt ut Assyriska Riksförbundets representant på den officiella bilden och lagt in Syrianska riksförbundets ordförande istället.
– Mycket pinsamt att sjunka så lågt, kommenterar ARS ordförande.

LT tog under tisdagen upp Suryoyo-Sats manipulering på ledarplats under rubriken ”Sovjet-stuk på syriansk tv”. Artikeln pekar ut den bild som TV-kanalen kablade ut i samband med ett program om mötet med den turkiske presidenten i Ankara. Bilden skiljer sig markant från den som finns på presidentens hemsida. Suryoyo-Sat har helt enkelt manipulerat bilden och lagt in Kenan Anter, ordförande för Syrianska riksförbundet där Hobil Rhawi, representant från Assyriska Riksförbundet står. Manipuleringen verkar dock ha utförts av en inkompetent amatör som behållit Hobil Rhawis hand och fötter. 

– Det här är naturligtvis mycket pinsamt för TV-kanalen och speciellt för Kenan Anter som rimligtvis måste ha känt till bildmanipuleringen. För oss är det oacceptabelt att en av våra representanter retuscheras bort från en officiell bild på detta sätt, säger Assyriska Riksförbundets ordförande Afram Yakoub.

 Kenan Anter har inte kommenterat bildlögnen som han själv figurerar i.