För att öka kunskapen kring de kristna minoriteterna i Irak har regeringen i Holland kommit ut med en rykande färsk rapport. Rapporten är ett resultatet av Joël Voonderwinds besök i Irak. Där såg han med egna ögon att medierapporteringen och verkligheten är två skilda världar. Det stora antalet assyrier i Sverige borde motivera en liknande insats av den svenska riksdagen.

Joel Voordewind, riksdagsledamot i Holland, rapporterar om orättvisor från Irak enligt AINA. Voordewind fick uppdraget att ta reda på hur de assyriska och andra kristna minoriteter i Irak klarar sig. På det sättet fick den holländska regeringen bättre inblick i situationen, och kan lättare ta ställning till hur man bäst kan hjälpa grupperna i nöd.

När Voordewind, partimedlem i Christian Union Party, jobbade i Syrien, Libanon och Jordanien mötte han människor som gav honom insyn i problematiken för assyrier i Irak. Det han fick veta skilde sig från det som rapporterades genom nyheterna. När han så fick chansen att åka till Irak tvekade han inte. Tillsammans med Dutch Assyria Foundation reste till han till Irak. Uppdraget var att hitta fakta.

– Jag ville förstå de kristna assyriernas situation personligen, för att avgöra vilka åtgärder den holländska regeringen och världssamfundet kan vidta för att förbättra situationen för de assyriska kristna likväl för andra kristna minoriteter i Irak, förklarar Voordewind.

Resultatet blev en rapport, Religious Cleansing in Iraq, där Voordewind avslöjar omständigheterna för assyrierna i Irak. Där skriver han att med den omfattning som våldet drabbar de kristna minoriteterna, är det helt fel att se det som en del av de oroligheter som drabbar andra irakier. Det faktum att assyrier hotas, kidnappas, torteras och mördas av extremistiska organisationer i så stor omfattning, betyder bara en sak. Förföljelserna bör kallas vid dess rätta namn; nämligen en systematisk utrensning av kristna.

Voordewinds rapport undersöker också säkerheten, demokratin, det humanitära biståndet och mänskliga rättigheterna för de kristna minoriteterna. Rapporten som hamnat hos den holländska regeringen avslutas med en lista på åtta punkter med rekommendationer för hur holländska regeringen och världssamfundet bör agera. Där finns också rekommendationer för hur det humanitära biståndet kan hjälpa de tvångsförflyttade familjerna på Nineveh-slätten på bästa sätt.

Rapporten på arton sidor är sammanställd tillsammans med ACE, Assyrian Council of Europe. ACE grundades 2007 och är en ideell organisation som är baserad i Bryssel som jobbar för minoriteternas rättigheter i Irak.

Läsa hela rapporten