Engelska kyrkans överhuvud, Rowan Williams säger i en uppmärksammad intervju att situationen för kristna folkgrupper i Mellanöstern ser mörk ut och att situationen i Irak rättfärdigar termen etnisk rensning.

I ett program sänt nyligen på BBC radio 4 gav ärkebiskopen av Canterburry, Rowan Williams sin syn på situationen i Mellanöstern efter den så kallade arabiska våren som lett till nya politiska förhållanden i flera länder.

Enligt Rowan har det politiska vaakumet i Egypten fyllts av våldsamma extremister som gett sig på den koptiska minoriteten medan trycket på den kristna minoriteten i Syrien håller på att öka. När det gäller Irak uttryckte sig kyrkoledaren väldigt tydligt.

”Situationen i norra Irak är ännu värre där livet är ohållbart för många kristna och där situationen kan beskrivas som etnisk rensning.” 

Engelska kyrkans ärkebiskop talade därefter om det ökade behovet av en fristad i norra Irak för icke-muslimska minoriteter.