Adaktusson framför öppen och stark kritik mot turkiska konfiskeringar av assyriska egendomar – men är helt tyst när kurder står för konfiskationen.

EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) fortsätter att avslöja sin pro-kurdiska hållning. När nyheten om de turkiska myndigheternas konfiskation av assyriska kyrkoegendomar blev känd nyligen gick Adaktusson ut och fördömde övergreppet i hårda ordalag. Enligt egen utsago har han inom loppet av några dagar dels skickat ett brev till samtliga 750 EU-parlamentariker och talat i EU-parlamentet om frågan.

Hans agerande står i stark kontrast mot kurdiska konfiskeringar av assyrisk mark i området Nahla i Norra Irak i fjol. Trots att den konfiskeringen blev vitt omtalad av bland andra Human Rights Watch och nu senast i ett avsnitt av SVT:s Korrespondenterna förblev Adaktusson knäpptyst om övergreppet.

Vid närmare granskning följer Adaktussons tystnad om Nahla en tydlig linje. Hujådå har inte lyckats hitta ett enda uttalande från Adaktusson gällande något av de många övergrepp som skett mot assyrierna från kurdiskt håll. Han har varit tyst gällande YPG:s mord av den assyriska ledaren David Jendo, kidnappningen av prästen Gabriel Dawud som hotades med att sprängas i luften, hoten om konfiskering av assyriska egendomar i nordöstra Syrien, PYDs stängning av assyriska partiers kontor, attacken mot assyrierna i Kamishli och dödandet av Henry Dawud samt en rad andra övergrepp som finns dokumenterade bland annat i denna rapport.

Inför den massiva kritiken mot Adaktussons uppenbara pro-kurdiska agenda i samband med den kritiserade konferensen om Nineveslätten kände han sig nödgad att komma ut och försvara sig själv på den egna bloggen genom att skriva ”Jag har ingen annan agenda…”.

Det blir dock allt svårare för Adaktusson att gömma sig bakom påståendet att han inte har en pro-kurdisk agenda. Frågan är hur han ska kunna förklara att han är helt tyst när kurdiska grupper försöker konfiskera assyriska egendomar medan han protesterar öppet och högt mot liknande agerande från turkiskt håll.