För trettio år sedan mördades Sveriges statsminister Olof Palme på Sveavägen i Stockholm. Denna för Sverige så traumatiska händelse berörde djupt Sveriges assyrier och uppmärksammades stort av Hujådå.

År 1986 utkom Hujådå på papper en gång i månaden. En mycket stor del av aprilnumret det året ägnades åt Palmemordet. Pärmen pryddes av ett porträtt av den mördade statsministern. I ledaren konstaterades att mordet hade ”lett till en deprimerad ställning bland hela befolkningen”. Vidare omnämndes att Assyriska riksförbundet hade deltagit i en stor minnesstund arrangerad av invandrarorganisationerna. Denna tillställning hölls i Stockholm och samlade tiotusen deltagare.

Olof Palmes liv beskrevs och reaktioner på mordet från olika världsledare citerades. Inte mindre än fyra dikter tillägnade Palme publicerades i den svenska sektionen av Hujådå. Dessa var skrivna av Michael Mammoo, Yusuf Dikmen, Nedim Demir och Ediba Y. I dikterna hyllades den mördade statsministern som ”världens fredsduva”, ”tredje världens fader och ljus”, ”fredsduvan som flög till alla väderstreck och gav hopp om vårens ankomst”, ”lysande som en blomma, oskyldig som en fjäril” och andra liknande uttryck.

Hujådå återgav också de kondoleanstelegram som Assyriska riksförbundet hade skickat. Telegrammet till det socialdemokratiska partiet löd på följande sätt:

Den svenske statsministern och ordföranden för det socialdemokratiska arbetarpartiet Olof Palme har de två sista decennierna mer än någon annan profilerat både den svenska arbetarrörelsen och den Socialistiska internationalen. Med sina uppdrag i olika internationella organ har han blivit symbolen för avspänningen och freden i världen. Palmes engagemang och insatser för Tredje världen och de förtryckta folken är oförglömliga. Palmes bortgång är en förlust för hela världen.
Det assyriska folket, Assyriska riksförbundet, Assyriska lärarförbundet och de assyriska föreningarna i Sverige känner avsky och bestörtning över illdådet som berövade Olof Palme hans liv. Vi framför våra kondoleanser till familjen Palme, det svenska folket, socialdemokratiska arbetarpartiet och den svenska arbetarrörelsen.

Telegrammet till den svenska regeringen löd så här:

Det assyriska folket, Assyriska riksförbundet, Assyriska lärarförbundet och de assyriska föreningarna i Sverige betraktar den vansinniga kula som riktades mot Statsminister Olof Palme, en kula riktad mot freden och hela mänskligheten.
Vi känner oss bestörtade och bedrövade över det vettvilliga dådet och framför våra kondoleanser till familjen Palme, det svenska folket och den svenska regeringen.

Klart är att detta inte bara vara högtidliga ord som man automatiskt tar till vid speciella stunder. Sveriges assyrier uppskattade Palme och sörjde hans död.