Igen en attack mot en produkt från Assyriska riksförbundet. Alla exemplar av Hujådå har rivits sönder på Södertälje stadsbibliotek.

Förra året började Assyriska riksförbundets medlemstidning Hujådå igen utkomma i pappersversion. Eftersom tidningen är av intresse också för andra än riksförbundets medlemmar finns den också på vissa bibliotek. Ett av de bibliotek som har tidningen i sin tidskriftsavdelning är Södertälje stadsbibliotek, som finns i Lunagallerian.

Nu har alla tre nummer som ligger framme rivits sönder. Inga andra tidningar har blivit utsatta för någon åverkan och det handlar inte heller om små skador som kan komma av flitig användning. Numren är systematiskt sönderrivna rakt igenom.

– Den eller de som gjort detta har alldeles klart riktat det just mot Hujådå. Det är förfärligt, säger bibliotekarie Anna Selin.

Det här är inte första gången något liknande händer på Södertälje stadsbibliotek. I januari 2015 hade någon rivit sönder flera exemplar av skriften Assyrierna – frågor och svar, vilket Hujådå då skrev om. Biblioteket fick då nya skrifter och kommer också nu att få nya exemplar av Hujådå.