Tidningen Hujådås digitala arkiv är nu flyttat till den nya sajten efter två års arbete.

När Hujådå bytte skepnad, teknisk plattform och domän från Hujada.com till nuvarande hujada.nu år 2018 hängde inte tidningens tidigare utgivning med till den nya sajten.

All webbutgivning sedan 2006 låg länge kvar på den gamla sajten på grund av att det krävdes att att varje artikel flyttas över manuellt. Efter två år är nu flytten klar och samtliga artiklar finns nu på denna nya sajt.

Så småningom kommer allt det arkivmaterial som fanns på gamla Hujådå att tillgängliggöras på denna nya sajt. Det inkluderar samtliga nummer av pappersupplagan sedan den första utgivningen, fotografier samt banners från olika aktiviteter.

Den gamla sajten planeras att stängas ner före årsskiftet.