Artikelserien ”Anti-assyriska myter och missförstånd” har visat att många av läsarna har ett komplext förhållande till gamla testamentet. Här ger författaren Svante Lundgren sin syn på gamla testamentet. Svante har både kunskap om assyrisk historia och är docent i judiska studier samt har studerat teologi.

Hur ser de olika kyrkorna på gamla testamentet?
Intressant fråga. Officiellt säger ju kyrkorna att GT är en del av Bibeln och HELA Bibeln är Guds heliga ord. I praktiken är det dock så att NT har mycket större betydelse och man har en rätt avvaktande inställning till GT. Dvs. man läser den ganska fritt, tar fasta på vissa bitar och struntar i andra.

Vi lever idag i en tid av vetenskapliga bevis som motsäger en del saker i gamla testamentet, hur förhåller sig olika kristna till detta faktum?
Fundamentalisterna förkastar de vetenskapliga rönen och menar att Bibeln har rätt. Basta. De övriga menar i stort sett att man inte ska ta bokstavligt det som står i GT om historia, biologi och annat, utan ta fasta på vissa religiösa sanningar, som får sin fulländning och förklaring i NT.

Vad anser du om bokstavstro, det vill säga att man tror att exakt varje ord i Bibeln är sant?
Det är lätt att förstå den psykologiska mekanismen bakom bokstavstro. ”Om inte allt i Bibeln är sant, hur ska jag då ha något fast och hållbart att hålla mig till?” Men samtidigt blir det ännu knepigare med bokstavstro för om vissa saker som sägs i GT är sanna, då är det riktigt illa (tänker på gudomliga order om folkmord).

Är vetenskap, inklusive historievetenskap, en fiende till kristen tro eller finns det sätt att förena dessa?
Inte vetenskapen, men däremot nog övertro på vetenskapen (ibland kallas scientism). Inte heller den är ofelbar.

Du har studerat teologi och judaistik, hur ser du på gamla testamentet?
Som en intressant och fascinerande bok. För min egen kristna tro håller jag mig dock till Nya testamentet.