Krigen i Irak och Syrien har skapat stora humanitära behov. Den svenska biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser arbetar för att hjälpa människor som har drabbats av oroligheterna. Organisationens ordförande Sisilya Rhawi berättar här om arbetet som utförs.

Hur går arbetet i Assyrier Utan Gränser? 

– Rent allmänt går det mycket bra. Det är en organisation som sakta men säkert har byggts upp med kvalitet i fokus. Detta är en stor orsak till att organisationen snabbt kunde skicka hjälp till de assyriska flyktingarna i Irak. Genom tidigare arbeten och samarbeten i Irak har hjälpen kunnat nå fram på ett effektivt sätt. 


Vad har ni för biståndsprojekt igång just nu?  

Vi har flera biståndsprojekt pågående samtidigt. Två av dessa är långsiktiga projekt, den ena i Istanbul med välbefinnande och psykologisk trauma som fokus. Den fokuserar på assyriska flyktingar från Syrien som har fastnat i Istanbul, vissa sedan konfliktens debut, där vi i samarbete med Svenska forskningsinstitutet i Istanbul hjälper dem hantera trauman såsom PTSD (posttraumatiskt stresssyndrom). Det andra långsiktiga är vårt kontinuerliga stipendieverksamhet för studenter.
 När det gäller kortsiktiga projekt har vi i år fokuserat på humanitära insatser i Irak, Syrien och även Libanon, som också har tagit emot många assyriska flyktingar, framförallt flyktingbarn från Syrien och Irak. Vi har uppdaterat med information om dessa regelbundet på vår hemsida och facebook. Mer information kring kommande humanitära insatser kommer i slutet av november eller början av december då allt kring projekten ska vara klart. 

 Vilket var det senaste biståndsprojektet ni genomförde och hur gick det? 

Den senaste genomförda humanitära insatsen skedde för ett par veckor sedan i Bersiveh i Irak. Assyriska flyktingar från bland annat Mosul i Irak fick hjälp med mat- och hygienartiklar, madrasser, kuddar och filtar. Insatsen gick mycket bra och var väluppskattad. Mer om det kan man läsa och se en film av genomförandet på http://www.awbswe.se/ProjectsArchive.aspx?NewsID=160


Hur är intresset kring Assyrier Utan Gränser? 

Intresset är stort och varje dag är det nya människor som upptäcker att organisationen finns och att hjälpen till målgruppen verkligen når fram. På grund av kriget i Irak har organisationen uppmärksammats i olika media, allt från TV 4:s nyhetsmorgon till Fox News. Insatserna har varit populära både bland etniska svenskar och svensk-assyrier (även kallade syrianer och kaldéer). Det har varit många privata insamlingar till förmån för assyrierna i Irak och Syrien. Såväl kända idrottsprofiler som privatpersoner har uppmanat folk att skänka pengar till Assyrier Utan Gränser, vilket självklart är glädjande. Senast var det elitlaget Södertelge Volleybollklubb som ville göra en insats och har valt att skänka hälften av matchintäkterna från en match till Assyrier Utan Gränser. Även Gunilla von Platen och hennes syster Silvia Samuelsson har varit i kontakt med oss och donerat en generös summa. Vidare har vi fått in en del nya volontärer som tar sitt arbete med ett stort ansvar och vill hjälpa assyrierna i sina ursprungsländer att få leva i fred. Många av dessa initiativ har uppmärksammats på Assyrier Utan Gränsers hemsida och facebook.


Assyrier Utan Gränser har funnits sedan 2007, har organisationen fått bidrag av Forum Syd? 

Assyrier Utan Gränser har fått bidrag från Forum Syd och år 2012 genomfördes en förstudieresa till Irak, vilket bland annat framgår av hemsidan  och r. Assyrier Utan Gränser planerade att år 2014-2015 gå vidare med det arbetet och genomföra ett större utvecklingsprojekt i Irak genom bidrag från Forum Syd. Det arbetet har avstannat av förklarliga skäl pga. kriget i Irak utbröt i juni i år. Utvärdering kommer självklart att ske med vår samarbetspartner Assyrian Aid Society-Irak och Forum Syd, men just nu fokuserar vi på det som är mest relevant och det är den humanitära katastrofen i Irak och Syrien.  

Hur mycket bistånd har Assyrier Utan Gränser skickat till Assyrien sedan starten och fram till idag? 

Assyrier Utan Gränser arbetar i länderna Syrien, Irak, Iran, Libanon och Turkiet. Sedan starten har organisationen genomfört biståndsprojekt för cirka 2,6 miljoner kronor.  
Är man intresserad av den ekonomiska biten så finns Assyrier Utan Gränsers årsredovisningar med mera på hemsidan. I och med att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll är vi helt transparenta när det gäller vår ekonomi. 

Hur ser ni på situationen i irakiska Assyrien idag och hur arbetar ni med den? 
Vi arbetar i hela Irak för att hjälpa assyrierna. Dock är situationen fruktansvärt och det går inte, för oss i västvärlden, att föreställa oss hur deras liv ser ut. Hundratusentals gamla, funktionshindrade, sjuka, barn som har fötts på flykt m.fl. har knappt tak över huvudet pga. deras etnicitet och religion. Att tvingas bort från sitt hem och fly för sitt liv är fruktansvärt och ska inte behöva drabba någon människa. Alla människor har lika värde och ska få möjlighet att leva under värdiga förhållanden. 

Vi uppmärksammar det som sker och rapporterar det på hemsidan och facebook och annan media. Jag hoppas att situationen kommer att lösa sig inom en snar framtid i Irak, även om det är svårt att tro med hänsyn till kriget i Syrien som nu har pågått i flera år. Hjälp behövs i alla nivåer speciellt då flyktingarna inte har någonstans att ta vägen. Kontakter finns med andra organisationer för att på bästa sätt kunna nå ut med mer hjälp till assyrierna i Irak.  Assyrier Utan Gränser vill tacka alla för förtroendet att förvalta gåvorna att ge hjälp till assyrierna i sina ursprungsländer att klara av sin vardag trots krig och elände. Det är viktigt att folk blir månadsgivare för att Assyrier Utan Gränser ska kunna planera och ge mer hjälp till de krigsdrabbade. Varje krona räknas och kan hjälpa ett barn som fötts på flykt, gamla och sjuka att få sina mediciner. Fortsätt att följa Assyrier Utan Gränser via hemsidan www.awbswe.se, facebook och instagram ”Assyrians Without Borders”.