Julen är en hektisk period för många. För biståndsorganisationen Assyrier Utan Gränser (AUG) är det den viktigaste på året då en stor del av intäkterna strömmar in. Här svarar AUG:s ordförande på frågor om hur organisationen utvecklas och vad som är aktuellt.

Hur går arbetet med Assyrier Utan gränser, Robel Malki, generalsekreterare?

– Arbetet går bra och vi växer för varje år sedan AUG grundades. Men vi är i ständigt behov av engagerade människor som vill hjälpa till och utveckla vårt arbete. Vi försöker växa långsamt för att försäkra kvalitéen på våra projekt. Just nu märker vi även ett intresse bland det svenska folket som vill stödja vår sak. Det är vi mycket stolta över! 

Hur ser ni på organisationens framtid?

– Framtiden ser ljus ut, vi har övergripande mål att ständigt växa, bli mer professionella, samt genomföra alltmer långsiktiga och hållbara projekt. Just nu har vi alla förutsättningar för att lyckas med detta. Vi söker även att skapa ett större nätverk, både i hemlandet genom att breda ut våra samarbeten och i västvärlden genom att marknadsföra vår verksamhet. Kortsiktigt ämnar vi att bli rikskända och att kliva in på den stora arenan genom att börja samarbeta med Sida.

Vad betyder julen för er verksamhet?

Julen betyder väldigt mycket för vår verksamhet då våra bidragsgivare är som mest givmilda under den perioden. Detta innebär att juletiden är en nyckelperiod som utökar våra möjligheter. Inför julen samlar vi, varje år, alla våra krafter för att tillgodose vår målgrupps behov på bästa möjliga sätt tack vare våra givares stora donationer. Julen betyder mycket för vår målgrupp och våra givare vilket även speglas i vår verksamhet.

Har ni några speciella inslag denna jul?

Denna jul kommer vi att tillgodose assyriska föräldralösa flyktingar och änkor i Damaskus med livsnödvändigheter. En matutdelning är ett kortsiktigt projekt, vilket inte är kärnan i vår verksamhet. I en bättre värld skulle ingen vara i behov av sådana akutinsatser, men tyvärr är sanningen hårdare än vad många är medvetna om, även för assyrierna. Människorna som denna hjälp kommer att nå är bland de mest behövande assyrierna i världen. Dessa är utsatta till en grad som få av oss kan föreställa sig. Som änkor och barn är de oftast oförmögna att försörja sig själva och som flyktingar har de ingenting att falla tillbaka på. Vi försöker vara en utsträckt hand, särskilt en månad som denna. I en enda aktion kommer vi, tack vare våra givare, att kunna förgylla 353 familjers jul. Förra julen införde vi ett sk Julogram som uppskattades av många. I år beslöt vi oss för att införa det igen och det har blivit ett populärt inslag i vårt Julkampanj. Deadline var ursprungligen idag den 16/12 men vi beslöt att vi skulle förlänga datumet till söndagen den 18/12, detta för att man skall kunna få den hem på julafton! Så se till att köpa ett du med!

Vilket är ert senast genomförda bidragsprojekt?

Förutom sex stycken beviljade stipendier till Syrien och Irak på cirka 6000 kronor vardera, bistod vi assyriska elever med en skolbuss i norra Irak i början av våren. Sammanlagt nyttjas bussen av 85 assyriska studenter och elever, bosatta i tre från staden avlägsna byar, Koregavana, Bagere och Romta, som tryggt färdas till Akkad Basic School och Nasebin High School i Duhok-regionen. Vikten av samt fördelarna med att dessa elever ska få genomgå sin skolgång i assyriska skolor är att de där fritt kan utöva sitt modersmål och att all undervisning sker på assyriska. I våras bistod vi assyriska byn Bablo i norra Irak med en elgenerator. Generatorn behövdes för att förse byns alla hushåll med el pga att den gamle inte längre räckte till. Detta berodde på att antalet invånare har ökat sedan 2003 då många assyrier har flytt Baghdad och andra delar av centrala och södra Irak för att bosätta sig i norra delen av landet.

Vad är ert nästa projekt?

Vi har två stora projekt på gång som vi ser fram emot att implementera. Den ena är renoveringen av studentkorridorer i Baghdad där assyriska studenter som härstammar från norra Irak ska få bo gratis. Majoriteten av dessa studerar assyriska språket vid Baghdad universitetet. Korridorerna är i stort behov av renovering i form av målning och elreparationer, vi kommer även att möblera dem. Det gäller två korridorer, en för kvinnor och en för män med totalt 60 bädd. 57 studenter väntar just nu på att flytta in. För oss är detta projekt speciellt då vi för första gången, sedan AUG startade år 2007, ska genomföra ett projekt i Baghdad. Om allt går planenligt bör projektet implementeras i januari och februari. Vårt andra stora projekt, som fortfarande endast är i förberedningsstadiet, är ett samarbete mellan oss och Forum Syd, en paraplyorganisation till Sida som hjälper svenska enskilda organisation som oss att genomföra utvecklingsprojekt i Syd eller Öst. Danielle har jobbat med projektet oerhört mycket tillsammans med sitt projektgrupp och hon har gjort ett fantastiskt arbete!

Vi har för mål att åka till Irak på en förstudieresa nästa år för att detaljplanera ett utvecklingsprojekt med våra samarbetspartners på plats och i samarbete med Forum Syd. Detta kommer att ge oss en bättre insikt i vilka behov vårt folk har samt förhoppningsvis leda till större projekt i både Irak och omgivande länder där många Assyrier bor såsom Syrien.