En pågående konferens i Detroit söker ”ena den kaldeiska nationen” för att kräva etniska och kulturella rättigheter i Irak.

Katolska assyrier söker genom konferensen skapa enighet bland vad de kallar ”den kaldeiska nationen”.

”Vi behöver verkligen fokusera på att lägga alla eventuella schismer bakom oss och föra samman den kaldeiska gruppen och nationen för att på allvar skydda platsen vi kommer från; Mesopotamien, säger Auday Arabo, kaldeisk ledare till arabamericannews.com.

Förutom målet att ena den ”kaldeiska nationen” söker konferensen öka gruppens rättigheter i Irak genom att bland annat kräva platser i parlamentet för kaldéer. 

Många katolska assyrier har genom åren arabiserats i Irak. Många talar endast arabiska och har arabiska namn. Under Saddams tid beskrev sig många som enbart ”kristna araber” och identifierade sig med arabismen. De senaste åren har kyrkogruppen börjat röra sig bort från det arabiska och betona mer en separat identitet kopplad till kyrkan och benämningen kaldéer.

Den kaldeiska kyrkan lyder under påven i Rom och bildades på 1500-talet när en grupp assyrier bröt sig loss från Österns kyrka i protest mot en nyvald patriark.