Ganska tidigt blev det klart att vi hade lyckats knipa två riksdagsplatser. Vi visste även att två kandidater stod som första reserver, Ilan DeBasso från Socialdemokraterna i Jönköping och Roger Haddad från Folkpartiet i Västerås. Nu när samtliga röster är räknade vet vi även att vi gjorde ett mycket bra val när det gäller posterna till kommunfullmäktige. Abboud Ado har gjort en unik sammanställning exklusivt för Hujådå.

Totalt 38 assyrier/syrianer valdes in i olika kommunfullmäktige runt om i landet. 15 av dessa lyckades dessutom klara 5 % spärren och blev på så sätt personvalda. Förutom de som blev invalda i kommunfullmäktige, finns det 15 personer som innehar första, andra eller tredje plats som ersättare. Dessa har en stor chans att ta en fullmäktigeplats under mandatperioden.

Vårt folk representeras i 15 kommunfullmäktigen, utspridda i 8 olika län. I Södertälje kommun där vårt folk utgör mellan 20-25 % av invånarna har 12 assyrier/syrianer lyckats ta sig in i kommunfullmäktige, vilket betyder 18 % av fullmäktigeplatserna. Andra kommunfullmäktige som har stor representation av vårt folk är Botkyrka 5 platser, Järfälla 4 platser och Jönköping 4 platser. De övriga kommunerna är Norrköping 2 platser, Örebro 2 platser, Sigtuna 2 platser samt Stockholm, Göteborg, Västerås, Mjölby, Kumla, Eslöv, Trollhättan och Växjö med en plats vardera.

När det gäller partifördelningen så kommer fullmäktigeledamöterna från så gott som alla riksdagspartier och toppas av socialdemokrater med 39,5 %. På andra plats kommer kristdemokraterna med 23,7 %. Inkluderar man även första- och andra plats-ersättarna, ser fördelningen ut enligt följande:

PARTIFÖRDELNING

SAMTLIGA KOMMUNER -Observera att procentsatsen efter en kandidats namn anger andelen partiröster som personen fick i den valkrets hon/han blev vald i.

Södertälje
Metin Ataseven (m) personvald 8,46%
Lena Uney (fp)
Metin Hawsho(Salci) (fp) personvald 8,65%
Ninos Maraha (fp) personvald 5,82%
Robert Halef (kd) personvald 35,27%
Pascal Samri El-Chammas (kd)
Aydin Özkaya (s)
Besim Aho (s)
Nina Unesi (s)
Yilmaz Kerimo (s)
Robert Halaf (s) personvald 5,65%
Sait Yildiz (v) personvald 11,47%
—————————————————-
Ersättare
Salwa Barsoum (s) ersättare nr 1

Botkyrka

Edip Noyan (m) personvald  12,61%

Aram El Khoury (kd) personvald  26,85%

Alexi Lahoud (kd) personvald  5,89%

Gabriel Melki  (s) personvald  5,69%

Mattias Gökinan (s)

———————————————————–

Ersättare

Maikel Ilias (s) ersättare nr 1

Jönköping

Christina Melle (m)

Jaana Melle (kd)

Ercan Atasayar  (kd)

Ilan De Basso (s) personvald 5,04%

———————————————————–

Ersättare

Rose Akdogan (s) ersättare nr 4

Elisabeth Töre (v) ersättare nr 2

Järfälla

Mary Yakob (m)

Tony elkhouri (m)

Aphram Melki (c) personvald 14,51%

Aziz Alkass (s) 

———————————————————–

Ersättare

Isak Koria (mp) ersättare nr 2

Norrköping

Georgette Melki (s)

Isa Yalman (v) 

———————————————————–

Ersättare
Seydi Barkarmo (s)  ersättare nr 1

Nedim Demir (m) ersättare nr 3

Sigtuna

Abir Karademir (s)

Ronald Chamoun (s)

———————————————————–

Ersättare

Aboud Iskander (m) ersättare nr 3
Marie Karademir (s) ersättare nr 3

Örebro

Georg Barsom (fp) 

Behcet Barsom (kd) personvald 11,92%

Göteborg

Fuad Racho (kd) personvald 7,17%

———————————————————–

Ersättare

Aziz Bulun,  (kd) ersättare nr 2

Västerås

Roger Haddad (fp) personvald 5,73%

———————————————————–

Ersättare

Nedim Bahar (kd) ersättare nr 1 

Mjölby

Samira Alkhori (s)

Söderköping

Eddy Demir (m)

Eslöv

Gabriel Barjosef (s)

Växjö

Edwart Oguz (m)

Stockholm stad

Abdo Goriya (s)

Trollhättan

Bedros Cicek (kd) nr 3 

Kumla

Reymonda kourie (kd)

Salem

Ersättare

Sedi Malkey (kd) ersättare nr 1

Lidköping

Ersättare

Nermin Maria Bunyemen (c) ersättare nr 2

Linköping

Ersättare

Fehmi Bargello (m) ersättare nr 2

Nässjö

Ersättare
Aydin Gazali (kd) ersättare nr 2

Hujådå vill gratulera samtliga och önska dem lycka till under deras kommande mandatperiod. Vi vet att många av våra läsare är nyfikna och vill följa dessa personer närmare, därför ska vi efter bästa förmåga försöka intervjua samtliga inom en snar framtid.