I ett tal den 27 januari under förintelsens minnesdag i Stockholms stora synagoga omnämnde den svenska integrationsministern Erik Ullenhag (FP) Seyfo/Folkmordet 1915 som just ett folkmord.

Det folkmord som under 1900-talets början drabbade assyrier, armenier och pontiska greker, kallat Seyfo eller Folkmordet 1915, Så sent som i mars 2010 erkännde den svenska riksdagen händelsen som ett folkmord, men regeringen med statsminister Fredrik Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt gick då ut offentligt och menade att riksdagens erkännande inte överensstämmer med den svenska regeringens hållning i frågan. 

I ett tal har nu en svensk minister som tillträdde sin post i oktober 2010, Erik Ullenhag, talat om händelserna i det ottomanska rikets slutskede som just ett folkmord.   

Talet, som finns att läsa i dess helhet på den svenska regeringens officiella hemsida, handlar om förintelsen men integrationsminister Ullenhag berör också andra folkmord som skett i exempelvis Rwanda och Darfur. I en passus tar han också upp det folkmord som drabbade bland annat assyrierna.

– Adolf Hitler sägs ha yttrat orden: ”vem minns armenierna?” Han syftade på det folkmord som ägde rum under det första världskriget på omkring en miljon armenier och en halv miljon assyrier/syrianer och kaldéer i dagens Turkiet, säger Erik Ullenhag i sitt tal.

Integrationsministern gör sedan tydligt att ingen ska kunna yttra orden ”vem minns judarna”, utan att det minsta vi kan göra för att hedra förintelsens offer är att ständigt påminna om och bevara kunskapen om vad som hände efter som vi alla har ett ansvar att minnas. 

Integrationsminister Ullenhag använder inga omskrivningar utan kallar Seyfo/Folkmordet 1915 för just ett folkmord, något som är unikt för statsråd i Sverige.