Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo, som länge varit aktiv inom det assyriska föreningslivet i Sverige, har valts in i Svenska Unescorådet – en länk mellan den svenska regeringen och FN-organet Unesco.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) är en organisation inom FN som verkar för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Organisationen är bland annat känd för att handha världsarvslistan.

Svenska Unescorådet är en statlig myndighet som fungerar som en länk mellan Unesco och Sverige. Rådet har två huvuduppgifter: att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och att informera om och väcka intresse i Sverige för Unescos arbete.

– Jag har varit mycket aktiv i frågor om demokrati, kultur, förståelse, kulturarv, fred, yttrandefrihet, solidaritet. Jag är stolt, hedrad och glad över att ha blivit vald till Unescorådet för att där fortsätta och utvidga mitt arbete där jag kämpar för fred, demokrati, kulturarv och förståelse, nu även inom och för Unesco, säger riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo i en kommentar.

Svenska Unescorådets ledamöter utses av regeringen och uppdraget löper på fyra år.