Yilmas Kerimo (s) skriver, i ett brev till Carl Bildt, att det är oerhört angeläget att Sverige via FN uppmärksammar den svåra situationen för assyrier/syrianer/kaldéer i hela Mellanöstern. Kerimo vill vet vad Bildt ämnar gör för att driva på att de kristna assyrier/syrianer/kaldéer erbjuds en frizon under FN:s överinseende i Irak?

Särskilt besvärlig är situationen i Irak där kristna länge har varit utsatta för förföljelse. Terrorn mot kristna har förstärkts efter USA:s ockupation av Irak. Hatet från Iraks muslimer mot USA uttrycks i terrorhandlingar mot kristna grupper bland annat genom bomber mot kyrkor. Många oskyldiga kristna har blivit offer som resultat av dessa terrorhandlingar. Det finns andra grupper i Irak som också utsatts för förföljelse och som under FN:s överinseende  fått en geografisk frizon för tryggare levnadsförhållanden.

De kristna i Irak behöver skydd och ett erkännande som ett förföljt folk med ett gemensamt språk och en gemensam kultur. Nu har även amerikanska UD börjat komma till insikt och diskuterar möjligheten att upprätta ett skyddat område för den kristna minoriteten.

– Jag anser att Sverige bör ställa sig positivt till de amerikanska signalerna genom att driva på i FN för att få till stånd en kristen frizon i Irak under FN:s överinseende, skriver Kerimo i brevet.

Enligt Kerimo tar Sverige, och framför allt Södertälje, emot fler irakiska flyktingar än vad hela USA gör. Därför skulle en kristen frizon i Irak kunna lindra lidandet och minska flyktingströmmarna och samtidigt ge kristna flyktingar som så önskar en plats att återvända till.