Alltmer av Nineveslättens infrastruktur återställs vilket ger hopp och incitament för återvändare.

El, vägar, belysning, skolor och annan infrastruktur byggs nu upp på Nineveslätten i en allt snabbare takt. Med återuppbyggnaden och förnyelsen växer också hoppet om en allt starkare assyrisk närvaro i denna del av Assyrien.

Asfaltering av väg i Telkepe, Nineveslätten under november månad.

Tidigare var kritiken från assyriska grupper att den internationella hjälpen inte kommer fram och att återuppbyggnaden går alltför sakta. Sedan USA:s vice president Mike Pence satte press på USAID, USA:s motsvarighet till statliga SIDA, och utnämnde en koordinator på plats har återuppbyggnaden tagit fart. USA har i sin biståndsbudget en summa avsatt för utsatta minoriteter i Irak och Syrien sedan Trumps tillträde. Trump tog även det kontroversiella beslutet att kanalisera stöd direkt till lokala aktörer istället för via FN-organ.

Invigning av installation av 450 gatulampor i Telkepe för att öka tryggheten i staden.

I kommunen Telkepe, en av tre kommuner som utgör Nineveslätten, har flera projekt genomförts. Staden fick bland annat nyligen 450 gatulampor installerade, vägar asfalterade samt ett ungdomscenter färdigställt och invigt.

Invigningen av en återuppbyggd grundskola på Nineveslätten under november.

Cirka hälften av Nineveslättens assyriska befolkning har återvänt efter besegrandet av Islamiska staten.