Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (s) är kritisk till att Turkiet fortsätter att förtrycka de kristna minoriteterna i landet. Landområden tillhörande assyrier konfiskeras med myndigheternas godkännande.

Bakgrunden till att Kerimo agerar är att tre byar runt klostret St Gabriel, som är säte för biskopsstiftet för Turabdin, utanför Midyat i sydöstra Turkiet försöker konfiskera klostrets mark. Trots att klostret har dokument som bevisar dess äganderätt, godkänner myndigheterna konfiskeringen av marken.

– St Gabriel klostret är en symbol och ett hopp för assyrier/syrianer i världen om att kunna återvända. På detta sätt vill man återigen avskräcka assyrier/syrianer från att återvända till sina hemtrakter. Feodalsystemet är mycket starkt i området och den turkiska staten uppmuntrar återigen till ockupation av mark som tillhör assyrier/syrianer, skriver Yilmaz Kerimo i en fråga till utrikesminister Carl Bildt.

Agerandet strider mot alla internationella åtaganden som Turkiet förbundit sig att följa. Kerimo anser att EU måste i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ännu tydligare än hittills markera att Turkiet måste skydda sina minoriteter och deras egendom.

Hur avser utrikesministern agera för att visa för den turkiska staten att Sverige och EU inte accepterar Turkiets fortsatta brott mot mänskliga rättigheter och förtryck av minoritetsgrupper? Undrar Kerimo.