Regeringen vill att alla personer med uppehållstillstånd ska lära sig svenska. Annars blir det ingen ersättning. Detta enligt SVT:s Aktuellt.

Personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige måste alltså delta i svenskundervisning för att få ersättning. Det är en del av innehållet i ett nytt regeringsförslag enligt SVT. Systemet kommer att införas från 1 december 2010.

Alla nyanlända ska ställa upp på en så kallad etableringsplan för att få ersättning. I planen ingår, förutom svenskundervisning, även samhällsorientering och coachning. Tanken, enligt integrationsminister Nyamko Sabuni, är att de som kommer till Sverige från andra länder snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden och in i samhället.

– Med dagens introduktionssystem är mediantiden från uppehållstillstånd till det att man kommer ut på arbetsmarknaden sju år. För kvinnor är den ännu längre, säger Nyamko Sabuni till Aktuellt.

Sabuni menar att den tiden är alldeles för lång och att en förändring är ett måste.

– Utmaningen är att sänka mediantiden, avslutar integrationsministern.