Hujådå har tidigare skrivit om att landområden tillhörande S:t Gabriel klostret riskerar att konfiskeras av turkiska myndigheter. På onsdag inleds rättegången i Midyat och riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo är på plats för att övervaka.


Bakgrunden till rättegången är att tre byar runtomkring S:t Gabriel klostret i Midyat vill ta över landområden som har tillhört klostrets stiftelse sedan hundratals år tillbaka. Trots att klostret har dokument som bevisar dess äganderätt, godkänner myndigheterna konfiskering av marken. S:t Gabriel klostret är en symbol och ett hopp för assyrier runtom i världen om att kunna återvända.

Riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo, som tidigt engagerats i fallet, menar att konfiskeringen är ett sätt att avskräcka assyrier/syrianer från att återvända till sina hemtrakter. Han menar att feodalsystemet är mycket starkt i området och den turkiska staten uppmuntrar återigen till ockupation av mark som tillhör assyrier/syrianer.

– Agerandet står i strid mot alla internationella åtaganden och konventioner som Turkiet har förbundit sig att följa. EU måste i medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ännu tydligare än hittills markera att Turkiet måste skydda sina minoriteter och deras egendomar, säger Kerimo.

Kerimo hoppas och tror att hans närvaro kommer att sätta press på makthavarna att handla rättfärdigt enligt gällande konventioner.

– Turkiet kommer också att inse att den lilla skaran assyrier/syrianer som finns kvar i Midyat inte är ensamma utan har stöd från Sverige och andra EU länder. Den svenska ambassaden i Ankara kommer att följa rättegången noggrant, avslutar Kerimo.

Kerimo kommer under sin vistelse även att träffa guvernören i Mardin och andra makthavare för att framföra kritik mot det som hänt.