Sen i höstas finns en speciell instans i Bryssel som enbart arbetar för att förbättra assyriernas situation i Irak. Målet är assyriskt självbestämmande och förebilden är ISDP – Iraqi Sustainable Democracy Project – i Washington, USA. Möt en av initiativtagrna, Attiya Gamri, och heltidsanställde lobbyisten Ninos Warda.

I det maktvakuum som skapades med Saddam Husseins fall följde enbart kaos och förstörelse i Irak. För assyrierna har den direkta effekten av Iraks kollaps blivit än mer tydlig med den massflykt det har inneburit för dem. Med hot och trakasserier i hälarna har flera hundra tusen assyrier tvingats lämna Irak och spritts över världens alla hörn och kanter. För de arma få assyrier som varken har  viljan eller möjligheten att kunna fly har drömmen om hopp och frihet i det närmaste synts som en svagt lysande stjärna på en allt för nattsvart himmel. Vad som fortfarande håller den stjärnan lysande är arbetet av många fantastiska eldsjälar som lägger ner stora delar av sin tid på att uppmärksamma assyriernas situation i Hemlandet. En av dem är Ninos Warda på den nystartade lobbyorganisationen Assyria Councile of Europe, ACE, med bas i Bryssel.

Redan år 2003 startades Iraqi Sustainable Democracy Project, ISDP, i Washington för att lobba för Irak i allmänhet och assyriernas situation i synnerhet. Det var just ISDP som man såg som förebild när man startade ACE. Varför det blev just Ninos Warda som blev ACEs heltidsanställda lobbyist har Attiya Gamri heller inga problem att svara på.

Gamri har länge figurerat både som lokal holländsk politiker men framför allt som en ambassadör för det assyriska folket där hon bland annat rest världen runt för att träffa assyrierna i deras hemländer och uppmärksamma deras regeringar om assyriernas situation i allmänhet. Hon var också en av initiativtagarna till bildandet av ACE och finns med i projektets ledning idag.

– Jag talade med tiotals assyrier världen över som ville ha jobbet som ACEs anställd. Slutligen valde vi dock Ninos främst för sin akademiska bakgrund och för sina kunskaper i beslutsprocessen inom EU. Naturligtvis var det också bidragande att Ninos bevisligen har en stor förståelse för den assyriska frågan samt att han är neutral vad gäller stöd till något assyriskt politiskt parti, vilket vi anser är viktigt, påpekar Gamri.

– Dessutom talar Ninos de båda assyriska dialekterna – suryoyo/surayt och sureth – samt det engelska språket flytande, vilket även det naturligtvis är en stor fördel, fortsätter Gamri.

ACEs arbete befinner sig enbart i startgroparna då bildandet var så sent som hösten 2007. Och samtidigt som ACEs ambitioner och långsiktiga målsättning är att via dialog och diplomatiska medel säkerställa en assyrisk administrativ region i Ninveslätten i norra Irak, finns det många mer akuta frågor men måste handskas med först. Ninos Warda berättar för Hujådå att det finns två prioriterade punkter på ACEs agenda för tillfället.

– Vår främsta uppgift är att erbjuda ett vasst och effektivt lobbyverktyg för att hjälpa till att förverkliga assyriernas sociala, ekonomiska och politiska frihet inom hela Irak. Dessutom arbetar vi på samma sätt för att förespråka att assyriernas säkerhet, frihet och välgång i Irak skall säkerställas på samma sätt som det ges Iraks övriga medborgare, säger Warda.

På frågan hur man finansierar ACEs verksamhet är svaret inte överraskande att man till största del tvingas förlita sig på donationer.

– Lyckligtvis har ACE fått generöst finansiellt stöd från olika organisationer så som Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige (AUF), Assyriska Kvinnoförbundet i Sverige (AKF), Assyrien Kulturcenter i Norsborg, Assyria Foundation i Holland och ACSA, berättar Warda.

– Det finns även en mängd privatpersoner som har lagt stora resurser på projektet. De är övertygade om projektets betydelse för assyriernas välmående i Hemlandet. Men ett projekt som ACE kräver kontinuerligt finansiellt stöd för att kunna hållas levande flera år framöver. Därför hoppas vi att assyriska organisationer och individer kan fortsätta att ge bidrag till det här projektet även i framtiden, fortsätter Warda.

Ninos Warda menar i samma veva att ett assyriskt självbestämmande i norra Irak är en reell möjlighet idag, men att det återstår ett hårt arbete.
 
– Rätten till lokal självadministrering är en rätt som försäkras alla minoriteter i den nya irakiska konstitutionen under paragraf 125. Därför är ett förslagsväckande om ett assyriskt administrativt område på Ninveslätten inte alls fiktion utan tvärt om en garanterad rätt i den irakiska konstitutionen. Vi inom ACE vill vara den röst bland institutionerna i Europeiska Unionen som förespråkar assyriernas och andra minoriteters, speciellt på Ninveslätten, beskydd och förverkliga våra mål, avslutar Warda.

[En längre intervju med Ninos Warda och Attiya Gamri publiceras i februarinumret av Hujådå]

Alla som vill vara med och bidra till ACEs forsatta arbete kan göra en donation och samtidigt göra assyriernas röst hörd inom Europeiska Unionens väggar. Gör din donation till ”Assyria Lobby Brussels”

Stichting Assyrie Nederland
Postgiro: 50 90 543
Iban nr: NL78 PSTB 0005 09 05 43
BIC (Bank Identifier Code): PSTBNL21