De turkiska trakasserierna mot S:t Gabriel klostret har gått för långt. Nu agerar assyriska organisationer tillsammans och har lyckats få upp frågan i EU-parlamentet.

Med falska anklagelser försöker turkiska myndigheter att konfiskera marken som S:t Gabrielklostret är omgärdad av. Trots att klostret är grundad lång innan islam, påstår nu turkarna att det är byggd på en plats där det tidigare stod en moské.

Att denna rättegång är understödd av myndigheterna bevisas av att byfogden i byn Yayvantepe, helt öppet, hotar att bränna ner klostret till marken. Att han kan göra detta framför åklagaren, utan att ställas inför rätta, är en skam för turkisk lag.

Nu har några assyriska organisationer tröttnat och gått ihop för att tillsammans lyfta frågan på en högre nivå. Assyriska Demokratiska Organisationen, ADO, Assyrian Chaldean Syriac Association, ACSA och syrisk ortodxa kyrkan i Göteborg har tillsammans skrivit ett brev till EU-parlamentet.

I brevet kräver man att EU-parlamentet varnar Turkiet och kräver att de stoppar trakasserierna av S:t Gabriel klostret och dess invånare. Denna aktion har fått har fått EU-parlamentarikern Jens Holm (v) att agera.

Holm har ställt två frågor till EU-kommissionen, där han först undrar om kommissionen är medveten om den senaste tidens eskalering kring S:t Gabriel klostret. Holm vill även ha svar på vilka initiativ kommissionen har tagit för att förmå den turkiska regimen och ansvariga myndigheter att motverka trakasserierna och hoten mot klostret.